Klima

Internasjonalt, Klimatoppmøter

– Verden trenger nådeløshet og optimisme

Det viktigste temaet på FNs klimatoppmøte er hvordan verdens ledere skal møte den eksistensielle trusselen fra klimakrisen. – Mens løsninger finnes, må verden se handling og implementering. For å oppnå dette trenger det globale samfunnet både nådeløshet og optimisme, skriver Bellonas Frederic Hauge og Professor Dan Kammen ved University of California, Berkeley i kronikken Green […]

Publisert av
Energi, Fornybar energi, Klima

Bellona mener Regjeringens kraftskatt-forslag er i strid med Grunnloven

Miljøstiftelsen Bellona mener det foreligger store mangler ved Regjeringens forslag i Statsbudsjettet 2023 om økt grunnrenteskatt og innføring av høyprisbidrag for vann og vindkraft. Bellona mener forslaget vil få store konsekvenser for en sentrale aktører i det grønne skiftet, og dermed for Norges muligheter til å oppnå sine klima- og miljømål. Vi finner det oppsiktsvekkende […]

Publisert av