Pangea støtter miljøkonferanse for ungdom

frontpageingressimage_EnergiraadInnlandet.JPG Photo: Foto: Energiråd Innlandet

Stiftelsen Pangeas miljøfond delte ut 100 000 kroner under Hafslunds miljøfestival for barn i Frognerparken 5. juni 2011. Pengene skal gå til prosjekter som fremmer bærekraftige forbrukerholdninger og større miljøengasjement hos barn og unge.

Vil tenne ungdommen i innlandet
Stiftelsen gav 75 000 kroner til Energiråd Innlandet for etableringen av en årlig energi- og miljøkonferanse som har fått navnet Ung@Miljø. Konferansen har som målsetting å skape økt engasjement for miljø- og klimaspørsmål blant ungdom i innlandet.

Første konferanse går av stabelen på Gjøvik i november. Gjennom foredrag og workshops vil deltakerne lære mer om klimautfordringene, og om hvordan de selv kan bidra til å skape et bedre miljø.

Realisering av miljø-ideer i Stavanger

Stiftelsen gav også 25.000 kroner til Gosen Skole i Stavanger til deres prosjekt “Tenke Tanker for miljøet 2011”. Prosjektet skal skape en arena hvor elevenes kreative ideer og tanker om bærekraftig utvikling  skal få utløp. Midlene skal brukes til videreutvikling og realisering av ideene.

Skolen har arbeidet mye og på mange måter i flere år for å bygge bærekraftige forbrukerholdninger og skape miljøengasjement hos elevene. Gosen er sertifisert som Miljøfyrtårn, Grønt flagg skole og har i tillegg en Debio-godkjent kantine.  

Grønt samarbeid
Stiftelsen Pangeas Miljøfond er et samarbeid mellom Miljøstiftelsen Bellona og Pangea Visa. Hver gang en Pangea Visa-bruker gjør innkjøp går én prosent av kjøpsummen til Miljøfondet, uten at det koster brukeren noe.
Tidligere i år gav Stiftelsen til sammen 150 000 kroner til prosjekter for energieffektivisering i bolig.

Ruth Lothe

ruth@bellona.no