Eivind Berstad

Eivind Berstad jobber med karbonfangst og -lagring (CCS) i Bellona. Han er en del av industriteamet der han også jobber med olje- og gassvirksomhet.
Eivind begynte i prosessindustrien i 2002 og har erfaring fra petrokjemisk og fornybar industri. I tillegg har han 5 års erfaring som konsulent og verifikatør innen klimakvotesystemet til EU (EU ETS), bærekraftsrapporter, internasjonal klimalovgivning, offentlige anskaffelser og integrity due diligence.
Eivind er sivilingeniør i industriell kjemi og bioteknologi.

eivind@bellona.no

+47 984 35 747

Artikler