Keith Whiriskey

KeithWhiriskey

Keith Whiriskey har siden 2011 bidratt til Bellonas arbeid som spesialist på karbonfangst og –lagring, hvor hans ansvarsområder har inkludert utvikling av karbonfangst og –lagring i energi og industri samt som ledende forfatter av Bellonas publikasjoner på området. Keith har en mastergrad i CCS (Carbon Capture and Storage – CO2-fangst og -lagring) fra Universitetet i Edinburgh og en mastergrad i geologi fra National University of Ireland. Keith har bidratt til en rekke prosjekter, inkludert teknologisk og økonomisk modellering av CCS-utrulling i Romania, Ungarn og Ukraina, vurdering av teknologier for CO2-fangst, utredning av CO2-lagring, fremdrift av økt oljeutvinning i Nordsjøen, samt politiske og økonomiske virkemidler for utrulling av karbonfangst og –lagring.

keith@bellona.org
+32 476 66 19 83
+47 94 49 40 88

Artikler