Mari Bjordal

Mari Bjordal, rådgiver havbruk

Mari har en mastergrad i marinbiologi fra Universitetet i Bergen. Hun har undervist ved Institutt for Biovitenskap på UiB, hvor hun også har erfaring fra forskjellig prosjektarbeid. Mari har solid felt- og laberfaring fra New Zealand, Shetland, Færøyene, Svalbard og Norge og hun har et sterkt engasjement for å finne nye, bærekraftige måter å bruke havet på. I Bellona er hun en del av havbruksteamet, hvor hun blant annet jobber med Ocean Forest og med å utvikle mulighetene for algedyrking.

mari@bellona.no
+47 45 06 19 50


Artikler