Pangea Ecocard

featureimage_Nettside_Bellona.png

Ved å benytte deg av Pangea Ecocard støtter du arbeidet for et bedre miljø. Når du bruker kortet går 1 % av beløpet til Pangeas miljøfond – uten kostnad for deg.

Bellona har ansvaret for dette miljøfondets inntekter, som vil gå til å finne løsninger på miljøutfordringer både i et globalt og lokalt perspektiv.

Hva går pengene til?
60 % av inntektene til miljøfondet går til nasjonale miljøprosjekter med fokus på neste generasjon, et forskningsstipend, Pangeas miljøpris, og holdnings-, opplysnings- og informasjonsarbeid. De resterende 40 % av alt som samles inn til miljøfondet går til Bellonas langsiktige arbeid for å bekjempe de store miljøutfordringene nasjonalt og globalt.

Miljøbidraget er begrenset til et forbruk på 100.000 kr per kort årlig.

Bruk av kredittkort som betalingsmiddel har blitt vanlig for de fleste av oss. Ved å bytte til Pangea Ecocard kan du gjøre ditt allerede eksisterende pengeforbruk fremtidsrettet og ansvarlig. Bellona oppfordrer ikke til økt forbruk, men synes kortet er bra fordi det tilbyr et alternativ for kortbrukere som vil gi sitt bidrag til miljøet. Pangea Ecocard er et verktøy for forbrukere til å kunne utøve sitt miljøengasjement på en kostnadsfri, enkel og tilgjengelig måte.

Kortet er gratis for forbruker, både i anskaffelse og bruk. Pangea Ecocard har i tillegg inngått samarbeid med en rekke andre aktører i næringslivet som tilbyr medlemsfordeler for de som ønsker å bli bruker av kredittkortet.

For mer informasjon om Pangea Ecocard, se www.pangea.no

Bellona

info@bellona.no