Arrangementer

Tuesday 25 Aug. 2020

Nettmøte: Konkurransedyktig landstrøm

Event Time: 09:00-11:00
Location: Nettmøte

Se detaljer

Satsningen på elektrifisering av skipsfarten gir utslippskutt og er en bærebjelke i Norges klimaarbeid. 25 august arrangerer Nelfo nettmøte i samarbeide med EFO og Bellona.

Elektrifiseringen gir også arbeidsplasser og verdiskaping langs hele kysten, og ny teknologi med stort potensiale for eksport.

Havnene må kobles til nett med tilstrekkelig kapasitet for å realisere utslippskutt. Erfaringene viser at økonomi spiller en stor rolle for om – og hvor raskt – det ønskede skiftet skjer.

Støtteordninger og nettregulering, tariffer og anleggsbidrag er med på å fremme og  hemme bruk av landstrøm.

Det pågår også arbeid for å lage markedsløsninger for fleksibilitet. Men er det fullgode alternativ for de energifleksible skipene med landstrømkontakt.I nettmøtet søker vi få frem kunnskap og erfaring om hvordan regulering og markedsløsninger kan bidra til konkurransedyktig landstrøm.

– Hva er mulighetene, hva er barrierene og hvordan bygger vi broen til de varige løsningene, er aktuelle spørsmål vi vil få belyst

Det blir en serie spennende innlegg fra bruker- og fagmiljø.  Og deretter en viktig samtale med politikere, der bl.a. nettreguleringens rolle i det grønne skiftet blir et tema

Utdrag fra programmet:

Velkommen – møteleder

 • Tore Strandskog, Nelfo

Hvordan får vi nok strøm til konkurransedyktige vilkår i havnene langs kysten?

 •  Mathias Fischer, statssekretær KLD

Hvordan kan landstrøm og fornybar energi bli det foretrukne alternativet?
Veien til nullutslippshavna.

 •  Benjamin Strandquist, seniorrådgiver Bellona
 • Henrik Glette, kommunikasjons – og samfunnsdirektør Statnett SF
 •  Frank Jaegtnes, adm. dir. Elektroforeningen
 • Helge Otto Mathisen, konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt Color Line ASA
 •  Maria Bos, daglig leder Plug AS
 • Heidi Neilson, miljøsjef i Oslo Havn 

Er dagens regulering god nok? Samtale med stortingsrepresentanter og innledere:

 •  Liv Kari Eskeland, Stortingsrepresentant (H)
 •   Else-May Norderhus, Stortingsrepresentant (Ap)
 • Utvalgte fra innlederne/arrangørene 

Påmelding:

Link til nettmøtet blir sendt påmeldte deltakere dagen før møtet. Arrangementet er konstnadsfritt.

Thursday 14 Nov. 2019

Sustainable biomass in the Nordics – How should we farm the ocean?

Event Time: 08:00-10:00
Location: DOGA, Hausmanns gate 16, Oslo

Se detaljer

Sustainable biomass in the Nordics – How should we farm the ocean?

The Bellona Foundation and Nordic Energy Research invite you to join the discussion on bioenergy and seaweed aquaculture.

Coffee, tea and a light breakfast will be served. Attendance is free, but we ask you to register via the link below.

The IPCCs global emission pathways presuppose an enormous increase in biomass use if we are to reach net zero emissions in 2050. Today land crops are traded in international markets and utilized for electricity generation or turned into biofuels. We are now seeing a growing awareness of the risks.

Considerable efforts are required to solve the challenges related to large-scale, sustainable biomass production.

With this seminar we wish, in turn, to expand our perspectives on biomass. What if the solutions we need are to be found in the ocean? How can seaweed cultivation help relieve pressures on terrestrial ecosystems, while safeguarding the marine environment? Can jet fuels based on macroalgae help decarbonize aviation? And not least: Can Norway and the Nordics take the lead in establishing large-scale production?
To discuss these topics we have invited experts from the Nordic Initiative for Sustainable Aviation (NISA), the Norwegian Institute for Water Research (NIVA), Seaweed Energy Solutions (SES) and SINTEF Industry. More to be announced shortly.

Perspectives that emerge from the discussion will inform a policy brief submitted to the Nordic Council of Ministers. A complete program to be announced soon. The final program will be available on the registration site.

Earlier related work and report here.

Date: 14th November 2019
Time: 08:00-10-00.
Place: DOGA, Hausmanns gate 16, Oslo
Language: Norwegian

Map.

Registration here.

We look forward to seeing you.

Publisert av
Thursday 22 Aug. 2019

Lansering av helelektrisk lakseoppdrett

Event Time: 13.00-14.00
Location: AquaNor, Trondheim

Se detaljer

Tid og sted: AquaNor i Trondheim, torsdag 22. august kl.13.00-14.00. Møterom «VIP» i Hall A 2 etg, messeområdet.

Våren 2018 la Bellona og ABB frem mulighetsstudien «Laks på landstrøm». Sammen med Bremnes Seashore skal de nå realisere løsningene fra studien på en pilotlokalitet. Velkommen til lansering av prosjektet på AquaNor 2019!

Sammen skal partnerne kombinere løsninger som driver fôrflåte, arbeids- og lokalitetsbåter og kraftkrevende utstyr med ren strøm fra land.
På lanseringen får du høre partnerne fortelle om teknologien, hvordan det skal gjøres i praksis og hva det har å si for miljø, arbeidsmiljø og klimagassutslipp fra oppdrettsnæringen og Norge. Vi avslutter lanseringen med å åpne for spørsmål om prosjektet fra publikum.

Program:
1300-1305 Velkommen og intro ved Bellona, Kari Torp
1305-1320 Bellona om miljøfordeler av helelektrifisering i lakseoppdrett, Christina Ianssen
1320-1335 Gjennomgang av konsept og tekniske løsninger ved ABB
1335-1350 Bremnes Seashore om innovasjon på pilotlokaliteten, Simon Nesse Økland
1350-1400 Spørsmål fra salen og vel hjem

På kvelden inviterer vi til «Elektrisk aften» på Bellonas seilskute Kallinika, som ligger ved Bratterøkaia, foran Rockheim og Clarion. Der blir det matservering og god stemning 1830-2030.

Kontaktpersoner:

Anders Karlsson-Drangsholt, seniorrådgiver havbruk i Bellona.
93221313 // anders@bellona.no

Simon Nesse Økland, utviklingssjef i Bremnes Seashore
91759753 // simon@seashore.no

Lars Wasa Andersen, sektoransvarlig havbruk i ABB
93283396 // lars.andersen@no.abb.com

Wednesday 21 Aug. 2019

Norsk tareindustri 2050: Kan havbruk redde verden?

Event Time: 11.00-12.00
Location: AquaNor, Trondheim

Se detaljer

Tid og sted: AquaNor i Trondheim, onsdag 21 august kl.11.00-12.00. Møterom «Backstage» i Hall A, messeområdet.

Dyrking av tare er en av de mest bærekraftige industriene vi kan utvikle: Miljøvennlig råstoff til omstillingen, fortsatt verdiskaping langs kysten og et massivt potensiale for å binde CO₂. Innen 2050 vil Norge kunne omsette 20 millioner tonn i året. Internasjonalt ser vi et kappløp om å etablere de mest effektive produksjonsformene. Norsk havbruksnæring kan effektiv produksjon i sjøen. Kysten er lang og godt egnet til dyrking. De finansielle musklene er på plass. Kan havbruk redde verden?

11.00 – 11.03 Kari Torp (Bellona) Ønsker velkommen, introduserer talerne
11.03 – 11.10 Stefan Erbs (Bellona) Tareindustri 2050 – hvorfor bør oppdrettsnæringen satse?
11.10 – 11.20 Jorunn Skjermo (SINTEF Ocean) Vitenskapelig visjon – fremtidsindustri med klimapotensiale?
11.20 – 11.30 Silje Steinsund (Ocean Forest) Praktisk erfaring – hvorfor et stort norsk oppdrettskonsern satset på tare
11.30 – 11.40 Frederic Hauge (Bellona) Miljøvisjon – kan oppdrettsnæringen redde verden?
11.40 – 12.00 Panel Samtale, spørsmål fra moderator

Fra kl 18 inviterer Ocean Forest til mingling på Bellonas seilskute Kallinika, som ligger ved Bratterøkaia, foran Rockheim og Clarion. Velkommen til en hyggelig prat og en smak av tare!

Tuesday 20 Aug. 2019

Marin plastforurensning – hvordan kan havbruksnæringen bidra til å redusere problemet?

Event Time: 12.30-13.30
Location: AquaNor, Trondheim

Se detaljer

Tid og sted: Trondheim, tirsdag 20 august kl.12.30-13.30. Møterom “Backstage” i Hall A, messeområdet.

Bellona gir et generelt innblikk i status for marin plastforsøpling langs vår egen kyst, ulike kilder og oppdrettsnæringas rolle – med fokus på hvordan den kan bidra til å redusere problemet. Grieg Seafood og Bellona har gått sammen i et prosjekt der de ønsker å sette fokus på oppdrettsnæringens plastforbruk og kartlegge eventuelle lekkasjer til miljøet.

Hør Grieg Seafood forteller om erfaringer gjort så langt i prosjektet, tiltak hittil og vider mål. Nordlandsforskning vil fortelle om foreløpige resultater fra deres FHF prosjektet, HAVPLAST, som innebærer 17 tiltak sjømatnæringen kan iverksette for å redusere plastforurensningen.

12.30-12.45 Marin plastforurensning – hvordan kan havbruksnæringen bidra til å redusere problemet? Kari Torp, seniorrådgiver havbruk, Bellona
12.45-13.00 Grieg Seafood ASA – erfaringer og status i plast-prosjektet. Vidar Aamo Nikolaisen, produksjonssjef sjø Grieg Seafood Finnmark
13.00-13.15 Effektive tiltak – hvem har ansvaret?
Erfaringer fra FHF-prosjektet HAVPLAST
Ingrid Bay-Larsen, Nordlandsforskning
13.15-13.30 Spørsmål og diskusjon Publikum
Wednesday 14 Aug. 2019

Ti år siden Full City havarerte: Oljevern og beredskap i et endret risikobilde

Event Time: 08:00-09:30
Location: Fullriggeren Sørlandet, Arendal

Se detaljer

Arendalsuka 2019:

Ti år siden Full City havarerte: Oljevern og beredskap i et endret risikobilde

TID: 08:00-09:30, onsdag 14. august 2019.
STED: Fullriggeren Sørlandet
ARRANGØR: Bellona, Kystverket

Siste år har vi hatt flere hendelser som potensielt kunne medført store oljeutslipp og utslipp i veldig sårbare områder. Havariet til Northguider nordøst på Svalbard var dramatisk, men mannskapet ble berget og oljen om bord ble fjernet. Hva kan beredskapen lære av hendelsen? I slutten av mars i år fikk både Viking Sky og Hagland Captain maskinproblemer og mistet fremdriften. For begge skipene var det ankrene som berget situasjonen. Hvordan ville en grunnstøting med oljeutslipp og en oljevernaksjon sett ut?

Ved Stureterminalen i Øygarden er det stor trafikk av råoljetankere og mye annen trafikk. I fjord høst kolliderte råoljetankeren Sola TS med et millitært fartøy i høy fart, men ingen tanker om bord i Sola TS ble skadet og derfor ingen oljeutslipp av råolje. Betyr det at faren for utslipp fra tanktrafikken er høy eller er dette symptom på den underliggende risikoen?

08:00 Johan Marius Ly
Beredskapsdirektør, Kystverket
10 år siden Full City – hvordan har kystberedskapen utviklet seg i de årene?
08:15 Jarle Klungsøyr
Forskningssjef, Havforskningsinstituttet
Miljøkonsekvenser av oljeutslipp fra skipsforlis langs Norskekysten siste 15 år.
08:30 Morten Gallefoss
Leder, IUA Telemark
Hvordan Full City-havariet påvirket lokalsamfunnet og slik løste vi oppgaven.
08:45 Christian Eriksen
Fagsjef i Miljøstiftelsen Bellona
Oljevernberedskap for fremtiden, forventninger og prioriteringer.
09:00 Cecilie Myrseth
Fiskeripolitisk talsperson Arbeiderpartiet

Stefan Heggelund
Miljøpolitisk talsperson Høyre

Panelsamtale.

 

Ordstyrer og kontaktperson: Thomas Theis-Haugan, Bellona. 936 72 879 / thomasth@bellona.no

Wednesday 14 Aug. 2019

Det grønne skiftet i havet – hvordan få plass til en stor tareindustri?

Event Time: 13:00-14:30
Location: Lilandgården, Torvgaten 10, Arendal

Se detaljer

Arendalsuka 2019:

Det grønne skiftet i havet – hvordan få plass til en stor tareindustri?

TID: 13:00-14:30, onsdag 14. august 2019
STED: Lilandgården, Torvgaten 10, Arendal

Norge er nå hjem til en ny aktør langs kysten: Dyrking av tare. En ny type oppdrett det er knyttet mye håp og forventninger til. Storskala industri basert på dette råstoffet regnes som et særdeles lovende klima- og omstillingstiltak – en fremtidsnæring som kan skape arbeidsplasser og store verdier etter oljen.

Eksperter anslår at vi i 2050 vil kunne omsette 20 millioner tonn årlig. Men en slik utvikling innebærer et enormt arealbehov fremover. Dyrkerne trenger tilgang og forutsigbarhet samtidig som vi må ligge i forkant for å minimere arealkonflikter og negative miljøeffekter.

Sammen med fremsynte politikere og foredragsholdere fra forskning, forvaltning og industri, løfter vi arealspørsmålet og industrialiseringsdebatten for en bred politisk offentlighet.

Kontaktperson: Stefan Erbs, Rådgiver, Havbruk, Miljøstiftelsen Bellona, 403 23 942, stefane@bellona.no

Wednesday 14 Aug. 2019

Bærekraftig cruise – et felles ansvar for skip og land

Event Time: 14:00-15:00
Location: Seilskipet Statsraad Lehmkuhl, Arendal

Se detaljer

Arendalsuka 2019:

Bærekraftig cruise – et felles ansvar for skip og land

TID: 14:00-15:00, onsdag 14. august 2019.
STED: Seilskipet Statsraad Lehmkuhl, Arendal

Ambisiøse vedtak for å redusere utslipp fra cruiseskip vil medføre betydelige investeringer og bygging av ny infrastruktur. Cruiserederi, havner og politikere må samarbeide for å operasjonalisere disse kravene, og finne gode løsninger for landstrøm, lading og andre måter å levere fornybar energi til skip på. Bellona i samarbeid med Carnival Corp. inviterer nasjonale og lokale politikere, cruiseoperatører og havner for å diskutere barrierer, løsninger og forretningsmodeller for bygging av infrastrukturen som trengs for å realisere nullutslippcruise.

Medvirkende: Carnival Corporation

Kontaktperson: Christina Ianssen, Rådgiver, energi og transport, Miljøstiftelsen Bellona, 921 43 432, christina@bellona.no

Wednesday 14 Aug. 2019

Utslippsfrie byggeplasser – klimaløsning der kommunene sitter på nøkkelen

Event Time: 10:15-11:45
Location: MØR Biffhus, Arendal

Se detaljer

Arendalsuka 2019:

Utslippsfrie byggeplasser – klimaløsning der kommunene sitter på nøkkelen

TID: 10:15-11:45, 14. august 2019
STED: MØR Biffhus Arendal
ARRANGØR: Bellona, EFO og Nelfo

Utslipp fra byggeplassene er de glemte utslippene, som må komme ned mot null. Utslippsfrie byggeplasser fjerner utslipp og støy og gir bedre arbeids- og bomiljø.

Utslippsfrie byggeplasser er en klimaløsning der kommunene sitter på nøkkelen, som stor innkjøper og som myndighet. Noen kommuner går nå virkelig opp løypa for alle andre. Og slike gode eksempler skal vi få høre på seminaret. Hvordan gikk de frem og hvordan løste de utfordringene som oppstod underveis? Vi ønsker å bruke eksempelets makt for å vise at det er mulig. Utstyret finnes og med god planlegging har vi som regel nok utslippsfri energi tilgjengelig allerede i byggefasen. Gode eksempler kan altså forandre noe man mente ikke kunne forandres. Hva skal til for å komme fra de gode eksemplene til bred utrulling?

I seminaret spør vi politikerne hva de, fra sine ståsted, kan gjøre for å legge til rette for at utslippsfrie byggeplasser skal bli standarden i kommunene. Hva må gjøres sentralt fra Storting og regjering og hva kan kommunene selv gjøre? Program kommer.

MEDVIRKENDE:

 • Tore Strandskog, Næringspolitisk direktør, Nelfo
 • Frank Jaegtnes, Adm. drektør, EFO
 • Christina Ianssen, Rådgiver, Bellona
Kontaktperson:
Tom Schjerven, Informasjonssjef, Nelfo, 90062698tom.schjerven@nelfo.no
Tuesday 13 Aug. 2019

Elektrifisering av maritim sektor – spiller politikk og marked på lag?

Event Time: 08.30-10.00
Location: MØR Biffhus Arendal, 1. etg.

Se detaljer

Arendalsuka 2019:

Elektrifisering av maritim sektor – spiller politikk og marked på lag?

TID: 08:30-10:00, 13. august 2019.
STED: MØR Biffhus Arendal, 1. etg.
ARRANGØR: Bellona, EFO og Nelfo

Norge har forpliktet seg til å redusere sine nasjonale klimautslipp med 45 %. For å makte dette må vi øke elektrifiseringen av transportsektoren, og her peker maritim sektor seg ut som et viktig og helt nødvendig område. Norge har ingen egen bilindustri, men vi kan bygge båter. Norsk maritim sektor dekker hele verdikjeden. Den maritime næringen har en fantastisk mulighet til å bygge opp en unik nasjonal kompetanse, som igjen kan videreutvikles på de globale markedene. Men skal Norge lykkes med elektrifiseringen av maritim sektor, må vi bygge opp en teknisk infrastruktur langs kysten.

Hvem skal ta ansvaret for å bygge en slik infrastruktur? Hvem skal betale for det? Er det rederiene, havnene, nettselskapene, eller er det staten gjennom Enova? Har nettselskapene de nødvendige incentiver for å være en pådriver på dette området? Henger dagens regelverk med i svingene, eller må det skje en fornyelse og revisjon? Kan politikernes ambisjoner og våre nasjonale forpliktelser ende i et mageplask fordi samspillet mellom marked og politikk er for dårlig?

Bellona, Nelfo og EFO inviterer til seminar for å drøfte nettopp disse problemstillingene. Vi utfordrer markedsaktørene, regulatorene og politikerne til debatt. Hvem tar ansvar, og hvem betaler regningen?

Etter noen korte innledninger fra ulike aktører, blir det samtale mellom politikere og markedsaktører. Hva må til for å dekke gapet mellom politikernes festtaler og et velfungerende marked?

PROGRAM:

 • Klima- og miljøminister Ola Elvestuen åpner møtet. Regjeringens handlingsplan for grønn skipsfart .
 • Løsninger – hvordan akselerere utviklingen?
 • Debatt/samtale med politikerne og innledere.
  • Hvordan få marked og politikk til å spille på lag?
  • Hvem skal betale regningen?
  • Gir dagens regelverk nettselskapene de rette incentivene?

MEDVIRKENDE:

 

 • Ola Elvestuen, Klima- og miljøminister
 • Tore Strandskog, Næringspolitisk direktør, Nelfo
 • Frank Jaegtnes, Adm. direktør, EFO
 • Christina Ianssen, Rådgiver, Bellona
 • Karoline Nystrøm, Adm. direktør, Schneider Electric
 • Liv Kari Eskeland, Stortingsrepresentant H
 • Åsmund Aukrust, Stortingsrepresentant AP
 • Lars Haltbrekken, Stortingsrepresentant SV

 

Kontaktperson: Tom Schjerven, Informasjonssjef, Nelfo, 90062698, tom.schjerven@nelfo.no

Tuesday 13 Aug. 2019

Visjon nullutslepp: Flåm og verdsarven

Event Time: 09:00-10:00
Location: Lilandgården, Torvgaten 10, Arendal

Se detaljer

Arendalsuka 2019:

Visjon nullutslepp:
Flåm og verdsarven

TID: 09:00-10:00, tirsdag 13. august 2019.
STED: Lilandgården, Torvgaten 10, Arendal.
ARRANGØR: Flåm AS.

Verdsarven i Flåm og Gudvangen er på lista over verdas mest attraktive reisemål. Stor popularitet og mange besøkande skaper utfordringar i høve berekraftig utvikling og miljøavtrykk. I verdsarvområda må ein ta særskilt ansvar. Reiselivsgiganten Flåm AS har difor sett seg som langsiktig mål å skape eit utsleppsfritt og økonomisk berekraftig reisemål i takt med FN sine berekraftmål.

For å oppnå dette må ein få til dialog og aktiv samhandling mellom lokale og nasjonale myndigheiter, samt dei sentrale aktørane på sjø og land.

Saman med Bellona inviterer vi til eit seminar med fokus på mål og kva som skal til for å oppfylle desse.

Medvirkende: Miljøstiftelsen Bellona.

Kontaktperson: Christina Ianssen, Rådgiver, energi og transport, Miljøstiftelsen Bellona, 921 43 432, christina@bellona.no

Tuesday 13 Aug. 2019

Sammen om sosial innovasjon

Event Time: 11:00-17:00
Location: Castelle, Arendal

Se detaljer

Arendalsuka 2019:

Sammen om sosial innovasjon

TID: 11:00-17:00, 13. august 2019
STED: Castelle, Arendal
ARRANGØR: Miljøstiftelsen Bellona, OsloKollega, Dell EMC Norge, IKT-Norge og Norsirk

Hva vet du om urban gruvedrift?
Hva vet du om gjenbruk?
Hva vet du om sosial innovasjon?

Tirsdagen i Arendalsuka står Miljøstiftelsen Bellona, OsloKollega, Dell EMC Norge, IKT-Norge og Norsirk sammen for å vise fram og diskutere et tiltak som løser flere samfunnsutfordringer samtidig. Gjenvinning og gjenbruk er den praktiske siden av bærekraftig sirkulærøkonomi.

Hos OsloKollega bidrar medarbeidere som har stått utenfor arbeidslivet til å avhjelpe miljøproblemer gjennom å bidra til økt ressursutnyttelse i form av gjenbruk av IT-utstyr og komponenter, samt råvaregjenvinning.

Med oss denne dagen har vi to OsloKolleger, som til daglig sørger for at kassert IT-utstyr får et nytt liv.

Tematikken følger du på emneknaggene:
#SammenOmSosialinnovasjon
#Sosialinnovasjon

Monday 12 Aug. 2019

Bellona på Arendalsuka 2019

Location: Arendal

Se detaljer

Arendal_Kallinika

Vi gleder oss til å delta med en rekke åpne arrangementer under Arendalsuka også i år.

Bellonas seilbåt Kallinika er et kjent skue i Arendal og det er mange som opp gjennom har tatt turen innom for å slå av en prat. Velkommen til oss! Vi ligger til kai i Pollen fra mandag 12. august.

Her ser du arrangementer som vi holder og medvirker til:

tirsdag
13
aug. 2019

Elektrifisering av maritim sektor – spiller politikk og marked på lag?

Tidspunkt for arrangement: 08.30-10.00
Sted for arrangement: MØR Biffhus Arendal, 1. etg.

tirsdag
13
aug. 2019

Visjon nullutslepp: Flåm og verdsarven

Tidspunkt for arrangement: 09:00-10:00
Sted for arrangement: Lilandgården, Torvgaten 10, Arendal

tirsdag
13
aug. 2019

Sammen om sosial innovasjon

Tidspunkt for arrangement: 11:00-17:00
Sted for arrangement: Castelle, Arendal

onsdag
14
aug. 2019

Ti år siden Full City havarerte: Oljevern og beredskap i et endret risikobilde

Tidspunkt for arrangement: 08:00-09:30
Sted for arrangement: Fullriggeren Sørlandet, Arendal

onsdag
14
aug. 2019

Utslippsfrie byggeplasser – klimaløsning der kommunene sitter på nøkkelen

Tidspunkt for arrangement: 10:15-11:45
Sted for arrangement: MØR Biffhus, Arendal

onsdag
14
aug. 2019

Det grønne skiftet i havet – hvordan få plass til en stor tareindustri?

Tidspunkt for arrangement: 13:00-14:30
Sted for arrangement: Lilandgården, Torvgaten 10, Arendal

onsdag
14
aug. 2019

Bærekraftig cruise – et felles ansvar for skip og land

Tidspunkt for arrangement: 14:00-15:00
Sted for arrangement: Seilskipet Statsraad Lehmkuhl, Arendal

Thursday 06 Jun. 2019

Safety at Sea: What is the true face of Winter and Arctic Maritime Risk and Preparedness?

Event Time: 09:00-12:00
Location: SKUR 13, Tjuvholmen Oslo

Se detaljer

norshippingbanner(1)

Invitation to seminar – a Nor-Shipping 2019 event

Safety at Sea: What is the true face of Winter and Arctic Maritime Risk and Preparedness?

I want to sign up >>

When: Thursday June 6th 09.00-12.00, SKUR 13, Tjuvholmen in Oslo.

During five months this winter, we witnessed four serious incidents in Norwegian waters. They where all very different, and revealed how risk of accidents can develop despite modern technology, traffic monitoring and emergency preparedness. Is the safety and preparedness at sea at an acceptable level, and can we protect passengers, crew, ship and the coastlines from disasters?

What if the frigate had caused a hole in the crude oil tanks in the collision? What if Northguider had grounded 5 minutes flight time longer away from Longyearbyen and caused an oil spill? What if the anchors on Viking Sky and Hagland Captain did not attach? Is the protection of people and coast based on coincident?

This event will focus on the arctic waters and aims to bring more clarity in how risk and preparedness is managed.

Program:

09.00 – Welcome and introduction by Sigurd Enge, Manager shipping, Marine & Arctic issues, Bellona Foundation.

09.10 – Department of Public Security, State Secretary for the Minister of Public Security, Toril Charlotte Ulleberg Reynolds:
Rescue and Preparedness in the North
.

09.25 – Hurtigruten, Roy Pedersen, Vice President HSEQ:
How do we manage risk all year around in costal and Arctic challenges – go and no-go.

09.40 – Carnival Corp, Tom Strang: Senior Vice President, Maritime Affairs & Diederik Sebastian van Aarsen, Director Nautical Operations:
Training and emergency preparedness for cruise operations. On-line shore control center and interaction with ship operations.

09.55 – The Norwegian Coastal Administration, Arve Dimmen, Director, Department for Maritime Safety:
How risk is managed in the Norwegian coastal state perspective.

10.10 – SINTEF, Dr.ing Tor Einar Berg:
Emergency towing operations in Northern Norway and Svalbard.

10.30 – Norwegian Coastguard, Steve Olsen, Deputy Commander:
Prepared to assist – towing preparedness in arctic waters.

10.45 – Coffee break and networking.

11.00 – Norwegian Maritime Authority, Håvard Gåseidnes, Acting Head of Department, Risk Management and HSE:
The Polar Code – experiences and outlook for risk management in Norwegian arctic waters.

11.15 – Joint Rescue Coordination Centres, Per Olaf Torkildsen, special advisor:
The Viking Sky incident in an arctic SAR perspective.

11.30 – NTNU, Ingrid Bouwer Utne, professor:
Maritime risk management – challenges and potential solutions for improvement.

12.00 – The end

Light refreshments will be served

Contact: thomas@bellona.no, mobile 98888291

I want to sign up >>

Thursday 09 May. 2019

Bellonaforum: Utslippsfri byggeplass fra byggherrens perspektiv

Event Time: 08.00-10.00
Location: DOGA (Hausmannsgate 16), Oslo

Se detaljer

Bellonaforum og magasinlansering:

Utslippsfri byggeplass fra byggherrens perspektiv

Torsdag 9. mai kl. 08.30-10.00 på DOGA (Hausmannsgate 16)
Frokost serveres fra 08.00

Til Bellonaforum kommer blant andre:

Tore Fredriksen, adm.dir. i Omsorgsbygg
Jonas Vevatne, senioringeniør i Statsbygg
Bjørn Kummeneje, prosjektleder i Bymiljøetaten
Kjersti Folvik, direktør for miljø og innovasjon i Aspelin Ramm

Kom på Bellonaforum og diskuter løsninger over kaffe og en matbit, og få med deg et rykende ferskt magasin om utslippsfri byggeplass.

Påmelding

Spørsmål? Kontakt fagsjef Christian Eriksen på chrise@bellona.no / 98 48 83 98.

Wednesday 13 Feb. 2019

Zero Emission Cruise

Event Time: 10:00 - 16:00
Location: The hybridelectric catamaran "Vision of the Fjords” (Langkaien, opposite Oslo Opera House)

Se detaljer

Bellona forum banner 2

Zero emission cruise

 Date and time: Wednesday, February 13th 2019,  10:00-16:00
Venue: The hybridelectric vessel “Vision of the Fjords” (Langkaien, opposite Oslo Opera House)

Lunch will be served

 • NMA (Sjøfartsdirektoratet) will be enforcing regulations for the World Heritage Fjords starting 1st of March 2019.
 • The Parliament has adopted a resolution for Zero Emission in the same fjords from 2026.
 • Local politicians are developing new local environmental regulations for the busiest cruise ports and destinations.

How will the cruise and tourist industries adapt to cope with tighter regulations ?

How can involved stakeholders across industries cooperate to develop a sustainable business with shared value creation for all involved?

Welcome to the Bellona Forum and mini conference with politicians, cruise operators and technology providers to highlight and discuss some of these topics.

Register here

Program

10:00 Welcome

 • Jan Kjetil Paulsen, Senior Advisor Bellona

10:10-11:00 Part 1: Political Background

Presentations from leading politicians representing National Norwegian Government and local municipalities.

 • Atle Hamar, State Secretary, Ministry of Climate and Environment
 • Kjetil Lund, Vice Mayor for Business Development and Public Ownership, Oslo
 • Noralv Distad, Mayor Aurland Municipality

Coffe break

11:15-12:40 Part 2: Cruise Operators

A brief overview on environmental focus, current and future solutions.

 • Tom Strang, Senior Vice President, Maritime Affairs, Carnival Corp.
 • Nicolai Skogland, Director Port Operations, Viking Cruises
 • Tor E Svensen, Vice President, Marine Technology, Royal Caribbean Cruise Lines
 • Tor Geir Engebretsen, SVP Maritime Operations & COO Hurtigruten ASA
 • Bud Darr, Executive Vice President, Maritime Policy and Government Affairs, MSC Cruises
 • Dagfinn Neteland, CEO Fjord 1 ASA / The Fjords

Lunch

13:20-13:50 Part 4: Panel Discussion with Politicians and Cruise Operators

Introduction by Arild Molstad, Writer and advisor on sustainable tourism

Panel discussion will end approx. 13.50

Coffe break

14:20-15:50 Part 3: Zero Emission Technology Status for Maritime Applications

We have invited leading technology companies to present their solutions for zero emission shipping today and in the future.

 • Sondre Henningsgård, DNV GL / Maritime Battery forum
 • Ove Bjørneset, Vice President, VARD Electro
 • Jan Erik Granholdt, Becker Marine
 • Jostein Bogen, Vice President, ABB
 • Jørgen Kopperstad, Project Manager Havyard Group
 • Hege Økland, CEO NCE Maritime Cleantech

Q & A session

Contact:

Christina Ianssen
christina@bellona.no
Tel: +4792143432

Jan Kjetil Paulsen
jkp@bellona.no
Tel: +4797522100