Arrangementer

Skal verden gå framover, må alle kloke hoder i organisasjoner, næringsliv og politikk snakke sammen. Derfor lager vi møteplasser – Bellona-forum – til ideutveksling og politisk verksted. Bellona deltar også på klimakonferanser og andre møter der vi kan bidra i miljøkampen.