Miljøstiftelsen Bellona ble stiftet 16. juni 1986, og offentliggjort på en pressekonferanse i oktober samme år. Sifterne var Rune Haalnd (til v.) og Frederic Hauge.

1986

Miljøstiftelsen Bellona lanseres

Miljøstiftelsen Bellona blir stiftet i et okkupert lokale 16. juni 1986, syv uker etter Tsjernobyl-ulykken. Stifterne engasjerer seg i hvordan myndighetene feilinformerer befolkningen om strålingsfaren nordmenn blir utsatt for. Et brennende miljøengasjement og et behov for å være mer fleksible og effektive enn den etablerte miljøbevegelsen, ligger til grunn for at seks unge gutter velger å danne sin egen uavhengige stiftelse. Miljøstiftelsen blir oppkalt etter krigsgudinnen Bellona, som var ansvarlig for å erklære krig og fred, hun var streng, men rettferdig og kjent for sine gode fester. Bellona introduserer «miljøkriminalitet» som et nytt begrep i norsk offentlighet under en pressekonferanse, hvor en rapport om «Miljøkriminalitet i norsk industri» presenteres. Påfølgende dag kan man lese i Dagbladet; «Stifter Miljøpoliti» og illustrerer startskuddet for da norsk offentlighet flyttet fokus fra klassisk naturvern til miljøvern. Frederic Hauge og Rune Haaland betalter inn stiftelseskapital og er formelle stiftere frem til Haaland sier fra seg alle rettigheter i 2002. Hauge er i dag eneste stifter av Bellona.

Bellona og Natur og Ungdom okkuperer kontoret til miljøvernminister Sissel Rønbeck i 1987.

1987

Okkuperer miljøvernministerens kontor

De første Bellona-årene er preget av aksjoner og mye medieoppmerksomhet. Bellona og Natur og Ungdom okkuperer kontoret til miljøvernminister Sissel Rønbeck etter at å ha sendt henne 17 brev – om at det er fastslått store feil i saksbehandlingen i Titania-saken – uten å få svar. Aksjonen setter gruveslamutslippet i Jøssingfjorden på dagsorden. Bellona får sin første båt, M/S Bellona, og legger ut på tokt med dykkere og prøvetakingsutstyr for å kartlegge miljøsituasjonen langs kysten. Med informasjonskampanjen «Hold matfatet rent» gis lokalpolitikere, bedriftsledere, massemedier og nordmenn generelt en aha-opplevelse av hvor forurenset kysten er. Slagordet «Hold matfatet rent» er fortsatt et hyppig brukt uttrykk i dagens miljøkamp. Dette blir starten på Bellonas Miljøpatrulje som seiler langs norskekysten for å bygge relasjoner og hjelpe lokalbefolkning og -bedrifter med miljøspørsmål.

Bellona-aksjon hvor Frederic Hauge bryter seg inn på anlegget til Hydro på Herøya i 1998.

1988

Avslører miljøkriminalitet over hele landet

Bellona aksjonerer mot Hydro sin klorfabrikk på Hærøya og avslører et av verdens største kvikksølvutslipp, som koster bedriften en milliard kroner å rydde opp etter. Hydro sier de har sluppet ut 12 tonn kvikksølv. Bellona avslører at det i realiteten er 167 tonn og at arbeiderne er påført kvikksølvskader. Samme år blokkerer Bellona lasteanlegget på Titania, graver opp giftige tønner på blikkvalseverket i Bergen og blokkerer avløpsrøret som slipper ut bromerte flammehemmere på Hellik Teigen. Under NHOs miljøkonferanse i Ålesund leier Bellona buss med plass til hele pressekorpset og avslører medlemsbedriften Prolon, som har lagret store mengder spesialavfall i rustne tønner langs barnas skolevei. Ettersom alle først sitter i bussen, kjører man like gjerne innom bedriften Miljørens, som også får gjennomgå. Bellona-aksjonene kjennestegnes ved at media henger på slep og politiet hakk i hæl. Avsløringene forandrer norsk miljødebatt og tiltroen til norsk industri svekkes.

I samarbeid med tidenes mest suksessrike norske popband A-ha importerer Bellona Norges aller første el-bil, en ombygd FIAT.

1989

Importerer Norges første elbil

I samarbeid med tidenes mest suksessrike norske popband A-ha importerer Bellona Norges aller første el-bil, en ombygd FIAT. Det blir starten på en årelang kamp for å få på plass rammebetingelser som vil stimulere elbilsatsningen: Bellona kjører ulovlig gjennom bompengeringen, parkerer ulovlig, kjører ulovlig i kollektivfeltet, ofte med ulike kjendiser og medier på slep. Bellona blir bøtelagt, nekter å betale og kjøper gang på gang bilen tilbake på tvangsauksjon. Kampen varer i et tiår før myndighetene gir etter, og innfører avgiftsfritak, gratis parkering, gratis passering i bomring og mulighet til å kjøre i kollektivfeltet – tiltak som bidrar til å gjøre Norge til verdens ledende elbilnasjon. Bellona Magasin lanseres – et tidsskrift som utgis 4-6 ganger årlig, med artikler om miljø, klima og organisasjonens arbeid.

Russisk militærfly og -fartøy overvåker og arresterer Bellona under aksjonen mot atomprøvesprenging i 1990.

1990

Levende skjold mot russisk atomprøvesprenging

Ni mil fra Norge bruker Sovjetunionen områdene ved Novaja Semlja til å prøvesprenge atombomber. Bellona har fått ny båt og går M/S Genius til farvannet utenfor øya og legger seg som levende skjold mot flere sprengninger. Etter tre uker hvor sovjetiske militærfly og -fartøy kontinuerlig overvåker aksjonen, border KGB og den sovjetiske kystvakten Bellona-båten, arresterer og bortviser aksjonistene. Ingen sprengning er foretatt i området etter 1990. Aksjonen blir innledningen til Bellonas 30 år lange arbeid i Russland. Etter årelang dragkamp står Bellona igjen som vinner i Titania-saken – gruvebedriften Titania får ikke lenger deponere gruveslam rett ut i havet. Regjeringen går med på å pålegge gruvebedriften å bygge landdeponiet, som forhindrer utslipp av to millioner tonn årlig ut i havet. Bellona aksjonerer mot Borregaards fabrikk, avslører ulovlig kvikksølvutslipp og får bedriften dømt til å betale 500.000,- i bot.

Frederic Hauge legges i bakken av Politiet og intervjues samtidig av NRK under aksjonen mot Hydro på Notodden.

1991

Med media og politiet hakk i hæl

Politiet legger aksjonistene fra Bellona i bakken, mens skoleungdom som ser på taktfast roper: «Heia Hauge! Heia Hauge!». Hydro på Notodden er ansvarlig for flere dynger med giftavfall, men nekter å gjøre noe med dem. Etter tips fra skoleungdommen graver Bellona opp tønner med giftig avfall, og dumper like godt to av tønnene utenfor hovedinngangen til Hydros fabrikk. Som vanlig følger media hakk i hæl og prøver å intervjuer Frederic Hauge, samtidig som politiet knebler ham til bakken. Bellona aksjonerer mot Tinfoss Titan og Iron (TTI) og avdekker at flere hundre fat med spesialavfall er ulovlig lagret og at spesialavfall også dumpes i sjøen. Bellona anmelder Borregaard for utslipp av kvikksølv til en kommunal kloakkledning og aksjonerer mot Bergmetall Ag-Service på grunn av utslipp av fotokjemikalier i kloakken. Miljøstiftelsen reiser også til Ballangen og aksjonerer mot nikkelutslipp fra gruvevirksomheten til Nikkel og Olivin.

Bellona fikk stor oppmerksomhet på FNs aller første klimakonferanse i Rio med rapporten om atomavfallsproblemene fra Russland.

1992

Internasjonal oppmerksomhet på FNs første miljø- og klimatoppmøte

Londonkonvensjonen forbyr dumping av radioaktivt avfall til havs. Under FNs aller første miljø- og klimatoppmøte (COP) i Rio de Janeiro avslører Bellona massiv dumping av radioaktivt avfall fra gamle Sovjetunionen i Barents- og Karahavet. Tallene de unge nordmennene presenterer, skaper furore. Ingen har trodd at så mye atomavfall var dumpet i havet, og at dumpingen fortsatt pågår. Snart går nyheten verden rundt. I årene som følger blir oppslagene etterfulgt av mange tusen artikler i all verdens aviser og magasiner, inkludert CNN og BBC. Deltakelsen på klimatoppmøtet i Rio starter Bellonas omfattende arbeid på de internasjonale klimaforhandlingene. Hjemme i Norge ønsker den amerikanske avfallsgiganten med et frynsete rykte, Waste Management, å kjøpe seg inn på avfallsdeponiet på Langøya. Bellona svarer med lenkeblokade og Waste Management må trekke seg ut av Norge.

Det var god stemning under arrestasjon og rettsak i forbindelse med Bellona-aksjonen mot Ross-rigg. Selv skipspapegøyen ble tatt med i arresten.

1993

Aksjonerer mot oljerigg i Barentshavet

Bellona aksjonerer for første gang mot oljeaktivitet i Barentshavet. To ganger dette året legger Bellona seg i veien for Shell-plattformen Ross Rigg. Først med å klatre opp og lenke seg fast i riggen utenfor Stavanger, deretter i Barentshavet. Bellona blir arrestert og i påfølgende rettsak blir det munter stemning da professor Arne Næss vitner for aksjonistene – med skoene på feil fot illustrerer han for dommeren at man med hell kan se saken fra alternative perspektiver. Bellona avdekker mer enn tusen tønner med radioaktivt avfall, nedgravd ved forsøksreaktoren på Kjeller. Borregaard, som miljøstiftelsen anmeldte i 1990, må betale 500.000 kroner i bot for kvikksølvlekkasjer. Bellona raser over dårlig sikkerhet hos Norsk Avfallshåndtering (Noah) på Langøya. Etter en eksplosjon på stedet siger en stor giftsky ut i omgivelsene. Bellona anmelder Noah, som får en bot på en million kroner.

Bellona-leder Frederic Hauge, Høyre-leder Kaci Kullmann Five og EU-kommissær for miljøspørsmål Ioannis Paleokrassas, i Murmansk i 1994

1994

Blir en internasjonal organisasjon

Som en konsekvens av Bellonas omfattende arbeid med atomutfordringene i Russland, åpner miljøstiftelsen sitt første utenlandskontor med russiske medarbeidere i Murmansk. Senere samme år da Norge velger å bli stående utenfor EU, går Bellona motsatt vei og åpner kontor i EU-hovedstanden, Brussel. Formålet er å få EU til å bistå med opprydding av radioaktiv forurensing i Nordvest-Russland. Bellona får med seg miljøkommissær i EU, Ioannis Paleokrassas, til et Bellona-seminar på Kola-halvøya. Paleokrassas blir sjokkert over det han ser, og sørger for at EU bistår med milliarder til oppryddingen. Bellonas Russlandsteam tar seg gjennom et usikret gjerde rundt verdens største produksjonsanlegg for plutonium til atomvåpen, i Tomsk, Sibir – for å dokumentere den enorme radioaktive forurensingen som blir holdt hemmelig for lokalbefolkning og verden forøvrig. Aksjonister fra Bellona og Natur og Ungdom stopper en togtransport med finsk atomavfall på vei over grensen til Russland. Bellonas Frederic Hauge og Sigurd Enge idømmes store bøter etter aksjonen mot Shells leteboring i Barentshavet. NRK lager Bellona-kavalkade.

1995: Bellona aksjonerer mot Enare oppdrettsanlegg i Finland som er gyroparasittinfisert , og hvor vannet fra anlegget renner ut i Tana-vassdraget.

1995

Entrer World Wide Web

Bellona lanserer egne nettsider på norsk, engelsk og russisk. Fra Bellonas årsrapport i 1995 kan man lese: “Bellona har benyttet elektronisk post og enkelte internett-tjenester i lengre tid. Gjennom Bellonas World Wide Web kan Bellonas informasjon i teorien leses av alle med tilgang til datamaskin og telenett. Antatte internettbrukere på verdensbasis er 40 millioner”. Med nettsidene utvider Bellona miljøjournalistikken organisasjonen har holdt på med siden lanseringen av Bellona Magasin i 1989. Bellona får informasjon om et gyroparasittinfisert oppdrettsanlegg i Finland, hvor vannet fra anlegget renner ut i Tana-vassdraget. Bellona går til aksjon mot anlegget og slakter ned fisken slik at smitten ikke skal ødelegge villfiskstammen. Aksjonen resulterer i at det finske landbruksdepartementet stenger anlegget for godt. Rettsaken mot Haldereaktoren starter. Bellona deltar på klimaforhandlingene i Berlin.

FSB (KGB) arresterer Bellonas Aleksandr Niktin og kampen for å få ham løslatt starter.

1996

FSB (KGB) arresterer Bellonas Aleksandr Nikitin

Den 6. februar blir Bellona-medarbeider Aleksandr Nikitin arrestert av russisk etterretning, som sikter ham for høyforræderi i form av spionasje. Hvis han finnes skyldig, risikerer han dødsstraff. Arrestasjonen starter en fem år lang Kafka-prosess. Bellona lanserer rapporten “Den russiske Nordflåten. Kilder til radioaktiv forurensning” på pressekonferanser i Moskva, Brüssel, Oslo og Washington – mens det arrangeres G7+1-møte i Moskva. Russlands president Boris Jeltsin er på statsbesøk i Norge og sier på en pressekonferanse: “Vi frafaller alle krav mot Bellona” og lover samtidig Nikitin en rettferdig rettergang. Rapporten, hvor Nikitin er en av forfatterne, blir forbudt i Russland. Sammen med parlamentarikerorganisasjonen Globe arrangerer Bellona en høring om russisk atomsikkerhet i Brüssel. Under en støttekonsert for Aleksandr Nikitin i Oslo samler Bellona over 4000 mennesker. Bellona oppretter kontor i Washington DC, USA, som et direkte resultat av strategien som legges i forbindelse med Nikitin-saken. Bellonas kamp for å frigi Nikitin oppnår enorm internasjonal oppmerksomhet og fører til at Nikitin i desember slipper ut av fengsel og får sitte i «byarrest» i St.Petersburg.

Bellona aksjonerer mot og erklærer Romeriksporten, som skulle være hovedflyplassens miljøalibi og NSBs flaggskip, for norgeshistoriens største miljøkrimsak.

1997

Bringer gasskraftverk med CO2-rensing til torgs

Frederic Hauge er på TV forklarer at gasskraftverk med CO2-rensing er en mulighet! Dette vekker stor oppsikt og endrer debatten om gasskraftverk. Bellonas intensive politiske og juridiske arbeid sørger for at CO2 endelig blir en del av forurensningsloven. Bellona erklærer Romeriksporten, som skulle være hovedflyplassens miljøalibi og NSBs flaggskip, for norgeshistoriens største miljøkrimsak etter at det giftige middelet Roca Gil blir brukt i et forsøk på å tette lekkasjer i tunnelen. Bellona anmelder aktørene for å ha voldt store skader på Østmarka, indre Oslofjord er forurenset med kreftfremkallende akrylamider og tunnelarbeiderne har arbeidet under uforsvarlige forhold. Bellona-nettsiden «Nordflåten oppdatert» kommer på andre plass under utdelingen av The Prince’s Award 1997 – for beste audiovisuelle presentasjon av europeiske miljøspørsmål. Juryens formann er EUs miljøkommisær Ritt Bjerregaard. Bellona aksjonerer mot Arendal smelteverk og kjemibedriften Brødrene Sunde. Begge får etter hvert skjerpede utslippskrav. Butterfly-solbilen blir presentert for den nye regjeringen.

Bellonaansatte under B7-konferanse

1998

Lanserer miljø- og klimasamarbeidsprogram for næringslivet: B7

Bellona lanserer samarbeidsprogram med næringslivet, B7-programmet, med målsetning om å skape en tett dialog med næringslivsaktører om de beste miljøløsningene. Bellona inngår avtaler med totalt 16 ulike norske bedrifter og organisasjoner allerede det første året. I næringslivssamarbeidet utfordrer Bellona bedrifter til å ta i bruk gode miljøløsninger og det jobbes fram flere foregangsprosjekter. I tillegg sparrer Bellona med sine partnere om rammevilkår for miljøpolitikken. NSB Gardermobanen får en bot på 700.000 kroner etter Romeriksport-skandalen. Bellona anmelder også firmaet Rhone Poulenc for manglende merking av tetningsmiddelet Roca Gil. Firmaet illegges norgeshistoriens største bot for miljøkriminalitet, på tre millioner kroner. Bellona åpner kontor i St. Petersburg, Russland. Også dette kontoret opprettes som følge av at atomeksperten Aleksandr Nikitin har en dødsstraff hengende over seg på grunn av sitt arbeid for Bellona. Bellona deltar på klimaforhandlingene i Buenos Aires.

Bellona aksjonerer mot atomreaktoren på Kjeller som slipper ut radioaktivt avfall i Nitelven.

1999

Ilegges millionbøter etter Bellona-anmeldelser

Bellona gir ut rapporten “Grønn kraft og varme – Miljøeffektive energiløsninger i det 21-århundre.” Rapporten skisserer hvordan Norge kan omstille seg til å bli en stor energileverandør som bidrar til å løse miljøproblemer istedenfor å skape dem. Bellona er lei av at atomreaktoren på Kjeller slipper radioaktivt avfall rett ut i Nitelva og Øyeren, og støper utslippsrøret igjen. Oslo Lufthavn Gardermoen anmeldes for store utslipp av avisingsvæske, og får en bot på to millioner kroner. Også NSB Eiendom og Institutt for Energiteknikk ilegges bøter etter anmeldelser fra Bellona for brudd på miljølovgivningen. Bellona avdekker store kvikksølvutslipp fra mangansmelteverk, og anmelder bedriftene Tinfoss og Eramet. Etter hvert går begge over til ny renseteknologi som sparer miljøet for mange hundre kilo kvikksølv hvert år. Bellona jobber mot utbygging av Øvre Otta-vassdraget. Saken ender med at utbyggingen halveres i forhold til de opprinnelige planene. Nikitin-saken kommer på nytt opp for St. Petersburg byrett, og avsluttes 29. desember. Denne gangen blir Nikitin frikjent på alle punkter, men dommen ankes av den russiske påtalemakten. Frederic Hauge utnevnes til å sitte i Sårbarhetsutvalget, ledet av Kåre Willoch.

Nikitin frikjennes i russisk høyesterett!

2000

Niktin frikjent i russisk høyesterett

Bellona vinner over FSB, KGBs arvtaker, på russisk jord. Aldri tidligere har noen seiret over KGB i en åpen rett, aldri er noen blitt frikjent for spionanklager. Fem års kamp på liv og død er over da Bellona-medarbeider Aleksandr Nikitin 13. september frikjennes i Høyesteretts Presidium. Den russiske atomutbåten Kursk synker og 118 mennesker dør. Bellonas erfaring med russisk atomproblematikk gjør organisasjonens fagmedarbeidere til hyppig brukte eksperter for verdenspressen i tiden som følger. Det blir regjeringskrise og drama på Stortinget da statsminister Bondevik stiller kabinettspørsmål på at gasskraftverk må bygges med karbonfangst og -lagring. Frederic Hauge kaller Stoltenberg for «den skitneste gutten i klassen» da Arbeiderpartiet stemmer mot og feller regjeringen. Hauge blir kastet ut av Stortinget på oppfordring fra AP, men justisminister Odd Einar Dørum henter ham inn igjen som sin gjest. Raymond Johansen sier etter valget at Arbeiderpartiets 5% nedgang skyldes Bellona. Bellona tildeles Nordisk Råds natur- og miljøpris.

2001

Inntar den norske julegrana på Trafalgar Square

Atomanlegget Sellafield har siden 1994 sluppet ut radioaktivt materiale som føres inn til norske farvann. «Hvert år ved juletider sender Norge en flott gran til London. Resten av året sender britene mengder av radioaktivitet fra Sellafield-anlegget tilbake med havstrømmene», sier Frederic Hauge til journalistene under en Bellona-demonstrasjon i London. Starten på et ti år langt arbeid med å stanse utslippene er i gang. Bellonas klage på Hydros letetillatelse utenfor Røst og Lofoten fører til at de må stanse leteboringen. All oljevirksomhet blir utsatt i påvente av forvaltningsplanen for Lofoten og Barentshavet. Bellonas påvirkningsarbeid gjennom mange år sørger for at forvaltningsplanen kommer på plass og at de sårbare områdene rett utenfor Lofot-kysten fortsatt ikke er åpnet for petroleumsvirksomhet. Bellona får ny båt, S/Y Kallinika – organisasjonens flytende distriktskontor og basen til Bellonas miljøpatrulje.

2002

Klager Norge inn for EUs overvåkningsorgan

Bellona arbeider intensivt mot Snøhvit-utbyggingen, som representerer en snikåpning for olje- og gassutvinning i Barenstshavet Syd. Bellona klager den norske regjerings skattelette til Snøhvit-utbyggingen inn for ESA, EFTAs overvåkingsorgan. ESA gir Bellona rett i at skattelettene er i strid med statsstøttereglene i EØS-avtalen, og regjeringen må endre regelverket. Oppstarten av utbyggingen forsinkes med tre måneder, noe som koster Statoil én milliard kroner. Det er en viktig seier for miljøstiftelsen. Bellona gir ut rapportene “Hydrogen – Status og muligheter” og “Avfall – Avskaffelsen av kastesystemet”. Bellona importerer Nordens to første hydrogenbiler. Bellona samler offentlige og private aktører innenfor energi for å diskutere grønne sertifikater, og blir enige om et felles mål for å stimulere investeringer i fornybar energi. På initiativ fra Bellona inngår Aker Kværner, Statkraft og Shell et samarbeid om utvikling og drift av brenselceller – til kraftproduksjon uten utslipp av klimagasser.

Lansering av Energiforum 2004

2003

Europaparlamentet og etablering av Energiforum

Grasrotbevegelsen Lofoten mot Sellafield, eierne av atomanlegget i Sellafield og Bellona holder konferanse om utslippene av det radiaktive stoffet technetium og når et vendepunkt, fordi det endelig blir klart at det lar seg gjøre å rense de radioaktive utslippene. Bellona gir ut rapportene “Sellafield” og “Miljøstatus for norsk havbruk”. Bellona arrangerer en åpen høring, kalt “Veien til hydrogensamfunnet”, i Europaparlamentet. Bellona etablerer Energiforum, hvor formålet er å finne miljøløsninger innen energi sammen med industrien. Organisasjonens arbeid mot oljeboring i nordområdene fortsetter med høringsuttalelser, klager, lobbyvirksomhet og aksjoner. Bellona anmelder Fundia Armeringsstål for ulovlig utslipp av dioksiner, og bedriften får senere en bot på 500.000 kroner.

2004

CO2-fangst og -lagring på den politiske agendaen

Det blir seier i Sellafield-saken, da eierne går med på å stanse utslippene til havet. Nå skal det radioaktive stoffet technetium-99 renses og lagres på land. Bellonas fagmedarbeidere mønstrer på Kallinika med Bellonas miljøpatrulje som reiser langs norskekysten med foredragskampanjen «From Pollution to Solution». Bellona jobber for at det ikke skal åpnes for olje- og gassvirksomhet i de sårbare områdene i Lofoten og Barentshavet og hopper blant annet sammen med Natur og Ungdom i vannet foran oljeplattformen Eirik Raude for å hindre den i å dra til Barentshavet. Bellona arrangerer åpen høring om oljevernberedskap i Europaparlamentet. Bellona anmelder Sinkaberg Hansen AS etter at 5000 oppdrettslaks rømmer ved Marøya i Nord-Trøndelag. Bellona tar til orde mot at Norge gir økonomisk støtte til atomkraftverket på Kola, fordi det forlenger levetiden til et utrangert anlegg. Bellona setter igang en storstilt underskriftskampanje mot at regjeringen skal selge Bolærne til privat eie. Salget stanses og Bolærne blir tilgjengelig for allmennheten. Bellona jobber iherdig for å sette CO2-rensing og -lagring på gasskraftverk på den politiske agendaen.

2005

Nei til olje i nord og toppverv i EU

I Brussel etableres EUs teknologiplattform for CO2-håndtering (ZEP), en ekspertgruppe med representanter fra forskning, industri og organisasjoner. Frederic Hauge utnevnes til rådet som leder arbeidet, og Bellonas fagmedarbeidere representeres i flere av arbeidsgruppene. Bellonas innflytelsesrike ”CO2 til EOR-rapport” om CO2-håndtering og mer oljeutvinning, blir møtt med stor interesse. Bellona sitter i styret til European Environmental Bureau (EEB), Europas viktigste paraplyorganisasjon på miljøsiden og representer nærmere 150 nasjonale miljøorganisasjoner fra 31 land. Bellona demonsterer mot Drammen Skipsreparasjon A/S dumping av inntil 70.000 kubikkmeter muddermasser i Dramstadbukta. Bellona rykker ut da trettitusentonn-tankeren Fjord Champion står i brann og uttrykker sterk bekymring for den mangelfulle beredskapen mot skipsulykker og oljeforurensning. Bellona engasjerer seg i kampen mot at utrangerte skip ender sine liv som miljøbomber på asiatiske strender i India og Bangladesh. Bellona krever rettslig forfølgelse av Statoil etter storulykken på Snorre A. I perioden 2004-2005 sender Bellona 24 klager, høringsuttalelser og anmeldelser på leteboringen med Eirik Raude i Barentshavet.

Bellona holdt CO2-rensing seminar for oljebransjen i Stavanger under ONS 2006 for fullsatt sal. Og presenterte den norske bilen Fyk. Bilen kjører på en blanding av naturgass og hydrogen, i en Ferrari forbrenningsmotor.

2006

Månelanding på Mongstad

I en fullsatt sal under ONS i Stavanger får olje- og energibransjen presentert Bellonas forslag til løsninger på de komplekse utfordringene knyttet til verdens økende energikonsum. Regjeringen lover CO2-rensing på Mongstad. Jens Stoltenberg betegner det som nasjonens “månelanding” i sin nyttårstale til folket. Dette skjer nærmere 15 år etter at Bellona begynte å snakke om CO2-rensing/håndtering for første gang, og åtte år etter Frederic Hauge sto på NHOs årskonferanse og påviste at det kan lagres rundt 500 milliarder tonn CO2 i akvifier på norsk sokkel. Den gang foreslo Hauge at det ble bygget 20 gasskraftverk med CO2-deponering i Norge. Det er derfor en stor seier for Bellonas arbeid at regjeringen vedtar utbygging av renseanlegg på Mongstad. Kampen om Barentshavet tilspisser seg, og Bellona reagerer da miljøvernminister Helen Bjørnøy bruker den nye forvaltningsplanen for Lofoten og Barentshavet som eksempel på godt planleggingsarbeid som russerne kan lære av. – Planen er unik fordi den setter naturen først. Den lar miljøhensyn definere rammeverket for fiske, sjøtransport og petroleumsutvikling, sa hun i en tale i Stavanger. Bellona minner miljøvernministeren om at samme dag som forvaltningsplanen ble lagt fram, satte regjeringen rekord i antall tildelte blokker i Barentshavet. Heller ikke de områdene som forvaltningsplanen definerer som særskilt sårbare og verdifulle ble spart. I det særskilt sårbare og verdifulle området langs Finnmarkskysten tildelte regjeringen fire blokker til oljeselskapene. – Bjørnøy bør ikke lære bort Norges feil til Russland, uttaler fagansvarlig i Bellona. Bellona engasjerer seg i antibiotika problematikken i oppdrettsnæringen og nivå av dioksiner, PCB og tungmetaller i den marine næringskjeden. Bellona og Yara går sammen for å redusere klimagassen N2O og forsurende NOX-forbindelser.

2007

TIME Magazine: Frederic Hauge er «Hero of the Environment»

Et av verdens ledende nyhetsmagasiner, TIME Magazine, utnevner Frederic Hauge som ”Hero of the Environment”. Magasinet vier Bellonas leder stor oppmerksomhet med en artikkel om miljøstiftelsens historie, innflytelse og arbeidsmetodikk. Frederic Hauge velges som viseformann i ZEP, som er EU-institusjonenes viktigste rådgiver innen CO2-håndtering. ZEP jobber med utfordringer knyttet til å ta i bruk teknologi for å fjerne CO2-utslipp fra store utslippskilder som kraftverk og tungindustri. Bellona anbefaler bygging av CO2-renseanlegg på Kårstø, og ber regjeringen om en snarlig avklaring. Bellona krever at miljøvernminister Bjørnøy må gå fordi hun ikke taler miljøets sak, men legger seg flat for oljeindustrien. Bellonas Miljøpatrulje reiser langs kysten. I juni kan miljøstiftelsen feire 20 år i miljøets og klimaets tjeneste med Bellona-konferansen hvor nærmere 200 personer deltar. Bellona anmelder Sjøtroll Havbruk for brudd på aquakulturloven etter rømming av 300.000 oppdrettsørret. Bellona anmelder Oljedirektoratet for overtredelse av forurensingsloven i forbindelse med undersøkelsen av mulige petroleumsforekomster på kontinentalsokkelen utenfor Lofoten og Vesterålen.

CC8 Gruppebilde (Ingress image)

2008

Kaprer EU-milliarder, arrangerer klimatoppmøte og lanserer klimarapport

Kanskje den største seieren Bellona har hatt i EU skjer da både EU-toppmøtet og Europaparlamentet vedtar en finansieringsordning som vil gi flere titalls milliarder kroner til CO2-håndtering. Bellona har spilt en sentral rolle i kulissene. Forslaget om å øremerke klimakvoter i det europeiske kvotehandelssystemet til demonstrasjonsprosjekter for fangst og lagring av CO2 fra kraftverk og tungindustri kom opprinnelig fra Bellona, investeringsbanken Climate Change Capital og et knippe industriaktører, og ble iherdig lobbet fram til det lå på regjeringssjefenes bord. Bellona lanserer rapporten ”How To Combat Global Warming”. Den viser hvordan tilgjengelige og framvoksende teknologiske løsninger kan redusere verdens klimagassutslipp med 85 prosent innen 2050. Rapporten er et svar på FNs klimapanels rapport som understreket behovet for større reduksjoner i klimagassutslippene enn tidligere antatt. I samarbeid med Hafslund og Club de Madrid – organisasjonen for tidligere statsledere, samler Bellona internasjonale toppnavn som Lord Nicholas Stern, Ricardo Lagos, Gro Harlem Brundtland og Göran Persson, i tillegg til fremtredende norske politikere og næringslivsaktører – til klimakonferansen CC8. Teknologi og finans i klimakampen er overordnet tematikk, og konklusjonene fra de ulike arbeidsgruppene gjennom det to dager lange toppmøtet presenteres på FNs klimaforhandlinger, COP 14, i Poznan.

2009 er et viktig år da Bellona blant annet lanserer 101 Sollutions og Sahara Forest Project og sikrer seg et offisielt samarbeid med FN og København kommune under klimatoppmøtet COP15.

2009

Et ekstremt viktig år

Bellona lanserer 101 Sollutions og Sahara Forest Project og sikrer seg et offisielt samarbeid med FN og København kommune om å få ha utstilling på Rådhusplassen i København under det to uker lange klimatoppmøtet COP15. Flere tusen mennesker er innom Bellonas lokaler hver eneste dag. Over 30 Bellona-medarbeidere er i sving, og miljøskipet Kallinika er møteplass i Nyhavn. Inne på selve forhandlingssenteret har Bellona et delegasjons- og konferanserom midt imellom de offisielle delegasjonene til Verdensbanken og Brasil. Bellona arrangerer over 45 workshops, ofte med stort internasjonalt presseoppbud. Frederic Hauge får med seg sjefen for FNs klimapanel (IPCC) Dr. Rajendra Pachuari på tur i den nye elbilen, Tesla Roadster. Bellona mottar en offisiell henvendelse fra kinesiske myndigheter om å få oversette 101 Løsninger til kinesisk. Forut for COP15 arrangerer Bellona, Hafslund og Club de Madrid nok en klimakonferanse, CC9, for å bidra med konkrete innspill til en rettferdig klimaavtale i København. Konseptet Sahara Forest Project presenteres for første gang offentlig her. Bellonas miljøpatrulje gjennomfører et tokt langs norskekysten fra Oslo til Lofoten, med fokus på oppdrett, oljevern, forurenset sjøbunn og industri. Det gjennomføres en rekke aktiviteter i Lofoten/Vesterålen i forbindelse med forvaltningsplanen, blant annet en aksjon mot seismikkskyting i Vesterålen. Miljøpatruljen rykker ut da oljetankeren Full City grunnstøter og forårsaker et massivt utslipp av tungolje utenfor Langesund. Bellonas Aleksandr Nikitin deltar på høring om russisk atomkraft i EU-parlamentet. Bellona etablerer BEST – et partnerskap med land og bedrifter, som skal bidra til å muliggjøre raskere innføring av CCS i og utenfor Europa. (Les mer: Bellonas årsrapport 2009)

2010

Sahara Forrest Project og Deep Water Horizon ulykken

Bellona bestemmer seg for å realisere konseptet Sahara Forest Project – en klimaløsning der man tar det verden har mye av: CO2, saltvann og tørre områder, for å skape det vi har lite av: energi, ferskvann, vegetasjon og mat. Med SFP tar Bellona steget fra å peke på miljøutfordringene til å utvikle løsningene. Prosjektet får omtale i National Geographic og New York Times og Frederic Hauge inviteres til Clinton Global Initiative i New York for å presentere løsningen. Den 20. april inntreffer et av verdenshistoriens største oljeutslipp som følge av en eksplosjon på boreplattformen “Deepwater Horizon” i Mexicogolfen. Elleve menneskeliv går tapt. Oljeutslippet varer i tre måneder og fører til utslipp tilsvarende fem millioner fat med olje. Bellona er tilstede i Louisiana og får omfattende pressedekning i amerikansk og europeisk media. Bellona blir tatt opp som medlem av Global Climate Network, og får et av ledervervene i EUs Joint EBTP and ZEP Task Force on CCS and Bio. Bygg står for ca. 40% av energiforbruket, og Bellona viser vei da vi flytter inn i Norges mest energieffektive kontorbygg på Vulkan i Oslo. Bellona presenterer CCS-veikart som viser at Hellas er en svært god CCS-kandidat, som kan halvere sine CO2-utslipp og samtidig spare 16 milliarder euro innen 2050. Bellona arrangerer Petroholic Rehab og mottar presseprisen på ONS i Stavanger. (Les mer: Bellonas årsrapport 2010)

Jubileumsmagasin Bellona 25 år

2011

14 milliarder doller til atomopprydding og rådgiver til EUs energikommissær

Frederic Hauge utnevnes til ekspertgruppen som skal gi råd til EUs energikommissær Günther Oettinger om hvordan EU best kan redusere klimagassutslipp i energisektoren med minst 85 prosent innen 2050. Ekspertene skal blant annet gi råd om hva konkrete lovforslag for CO2-kutt bør inneholde. Forslag til ny politikk og nye regelverk behandles og vedtas i EUs lovgivende organer; Ministerrådet og EU-parlamentet. Siden Bellona avslørte de omfattende atomavfallsproblemene i Russland har verdenssamfunnet lagt om lag 14 milliarder dollar på bordet til atomoppryddingen. Bellonas avsløringer og systematiske politiske jobbing gjennom påvirkningsarbeid i Russland, Brussel og Washington har vært viktig for å oppnå en slik økonomisk satsing. En historisk avtale om bygging av et testsenter for teknologiene i Sahara Forest Project (SFP) blir undertegnet i Aqaba. Containerbåten Godafoss havarerer utenfor Hvaler, og sørger for oljesøl i landets eneste marine nasjonalpark. Bellonas miljøpatrulje stiller raskt på ulykkesstedet og påpeker at nok et havari er et faktum på skip uten los. Bellona og Colorline åpner Norges første landstrømanlegg. Bellona aksjonerte mot Oleons tankanlegg i Sandefjord, hvor det ble påvist store mengder ulovlig lagret farlig avfall fra oljeindustrien. 16. juni feirer Bellona et kvart århundres miljø- og klimakamp. Med ydmykhet og stolthet ønsker vi 300 mennesker velkommen til en internasjonal fagkonferanse; «The Future is Carbon Negative». Med på Bellona-laget har vi den amerikanske statssekretæren Maria Otero og tidligere visestatsminister i Storbritannia Lord John Prescott. (Les mer: Bellonas Årsrapport 2011)

2012: Lepse, klimameldingen, SFP og Yavlinsky.

2012

Trusselen fra Russlands mest radioaktive skip er over

Bellona avslørte i 1994 at skipet «Lepse», som lå og rustet til kai i Murmansk, en by med 300.000 innbyggere, hadde 639 høyradioaktive, brukte kjernebrenselselementer ombord. Etter 27 års innsats fra Bellona er en rørt og stolt Frederic Hauge med da skipet endelig slepes ut av Murmansk havn for å fjerne og lagre atomavfallet på forsvarlig vis. Bellona arrangerer Niktinsymposium i Oslo. Leder av det russiske partiet Jabloko, Grigory Yavlinsky, som er nektet å stille som Putins motkandidat i de kommende valgene, kommer for snakke om miljøkonsekvensene av det korrupte systemet bygget opp av Putin – og hvordan det står til med de demokratiske rettighetene og ytringsfriheten etter 12 år med Putin som president. Bellona lanserer Norges første klima-app; «Min klimaplan» og får 2. plass i Verdensbankens globale «Apps for Climate»-konkurranse. I NRK-studio med statsminister Stoltenberg advarer Frederic Hauge om at regjeringens klimamelding viser at Norge ikke klarer å løfte karbonfangst og -lagringsdiskusjonen fra planleggingsstadiet til implementering, bygging og drift, og at Norge risikerer å miste muligheten til å være et foregangsland på CCS. Sahara Forest Project signerer avtale med Yara International ASA og det qatarske gjødselselskapet QAFCO om å bygge det første testanlegget i Qatar. Avtalen signeres i statsministerens representantbolig, med statsminister Jens Stoltenberg og statsminister Sheikh Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani av Qatar til stede. (Les mer: Bellonas årsrapport 2012)

2013

Ocean Forest, vern av Lofoten og elbilrevolusjon

Bellona og Lerøy Seafood Group lanserer Ocean Forest. Selskapet har satt seg fore å løse havbruksnæringens miljøutfordringer, bidra til å fjerne CO2 fra atmosfæren og samtidig være økonomisk bærekraftig. Allerede i 1989 kjøper Bellona sin første elbil og har siden da stått på barrikadene for at styresmaktene skal legge til rette for omlegging fra fossilbil til elbil. Teknologiutviklingen lar vente på seg, men endelig kan vi konstatere at fremtiden er her. Med Tesla Model S får folk et reelt miljøvennlig familiebil-alternativ, hvor elbilen kan kjøre nesten 50 mil i strekk, utslippsfritt med både familie og bagasje om bord. Frederic Hauge og Terje Haakonsen kjører bilen over fjellet til Bergen for å motbevise New York Times sine påstander om at bilen ikke fungerer på vinterføre. Bellonas miljøpatrulje er på Natur og Ungdom sin sommerleir og øver på sivil ulydighet til havs. Det er en gledens dag da vi får gjennomslag for å utsette konsekvensutredning for oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja i neste fireårsperiode. Vern av nordområdene har vært en av Bellonas hjertesaker i over 20 år, så vi gleder oss over hver eneste delseier, og jobber iherdig videre for varig vern. Etter Bellonas anmeldelse av miljøkriminalitet forut for Snorre A-ulykken, idømmes Statoil 30 millioner kroner i bot. (Les mer: Bellonas Årsrapport 2013)

2014

CO2-fangst og –lagring blir virkelighet, mens Norge krasjlander

FN inviterer Bellona til Climate Summit i New York. Utenriksminister i USA, John Kerry, inviterer Bellona til Our Ocean konferansen i Washington DC, hvor Frederic Hauge får anledning til å presentere Bellona-prosjektene Ocean Forest og Sahara Forest Project. Bellona er på plass under åpningen av verdens første karbonfangst og -lagring fullskalaanlegg ved Boundary Dam i Canada. Representanter fra Sask Power i Canada forteller under et besøk hos Bellona i Oslo at prosjektet leveres «on time and on budget». Under høringen på Stortinget om nedleggelsen av CCS fullskalaanlegg på Mongstad, sier Frederic Hauge at månelandingen til Stoltenberg er en mørk historie preget av politisk inkompetanse. Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité konkluderer også med at det ikke er teknologien det har stått på, men politisk inkompetanse. Bellona demonstrerer, overleverer rapport om miljøovertramp til IOC-president Thomas Bach og krever at statsminister Erna Solberg gjør det klart at Norge ikke aksepterer miljøbrudd, forfølgelse og fengsling av politiske aktivister i Russland i forbindelse med OL i Sotsji. Bellona lanserer kampanjen #giftfritt, for å sikre at regjeringen legger frem en strategi med konkrete tiltak – for utfasing av helse og miljøskadelige stoffer som finnes i mat, klær og omgivelser. Bellona seiler til Grønland for å dokumentere klimaendringene som skjer i Arktis. Bellona er i Louisiana og rapporterer om konsekvensene etter Deep Water Horizon ulykken. Bellona utlyser gravestipend til journalister som avslører miljøkriminalitet og/eller kritikkverdige forhold knyttet til klimasaken. Bellona anmelder Andebu avfall for ulovlige deponeringen av avfall ved Starmoen i Elverum. Under ONS i Stavanger er Tesla-gründer Elon Musk gjest på Bellona-båten, Kallinika. Kronprins Haakon er på besøk på Vulkan i Oslo, for å lære mer om Bellonas miljø- og klimaarbeid. (Les mer: Bellonas Årsrapport 2014)

F.V. Klima- og miljøminister Tine Sundtoft, Fredric Hauge (Bellona), Svein Tore Holsether (Yara), Kristin Halvorsen (CICERO), Christiana Figueres - Executive Secretary of the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) og Utenriksminister Børge Brende. Det var god stemning på Operataket under lanseringen av det norske samarbeidet under COP21 i Paris.

2015

Verden blir enig om klimaavtale

Jubelen står i taket og Bellonas ansatte har tårer i øynene da verdenslederne annonserer at det blir en ambisiøs, internasjonal klimaavtale i Paris. Bellona er til stede under hele toppmøtet, sammen med Utenriksdepartementet og Yara, og holder en rekke arrangementer om bl.a. fossilsubsidier, CO2-fangst og elektrisk transport. Bellona legger også fram en rapport om næringsmuligheter i Arktis. Utenriksminister Børge Brende deltar på lansering av Bellona-paviljongen som får god omtale i mediene. Norge passerer 50.000 elbiler og Bellona etablerer selskapet eRoute71 sammen med Salto ladestasjoner. Det første året setter eRoute71 opp 70 ladepunkter på 20 ulike steder i Norge. Bellona har i en årrekke kjempet for å få slutt på norske rederes beaching-praksis, hvor de sender sine utrangerte skip til uforsvarlig opphugging på strender i Asia. Bellona gleder seg stort da Norges Rederiforbund et årelang påtrykk fra Bellona fraråder sine medlemmer å hugge opp skip på beaching-destinasjoner i India, Pakistan og Bangladesh. Bellona anmelder Norterminal A/S og tar til orde for at selskapet bøtelegges og permanent mister tillatelsen til å drive oljeomlasting i Bøkfjorden. Oslo lanserer miljøplan og Bellona er særlig glade for å få gjennomslag for CO2-fangst på forbrenningsanlegget på Klemetsrud. – Målet om en halvering av klimautslipp innen 2020 er avhengig av at CO2-fangst på Klemetsrud blir en realitet, sier fagsjef i Bellona Hallstein Havåg. Bellona og Siemens lanserer en studie som viser at det vil være lønnsomt å skifte ut 70% av alle norske ferjer til batteri eller hybriddrift. Bellona seiler til Grønland med verdens første helelektriske skute, Opal, hvor propellen lader batteriene når skuten går for seil. Bellona går i strupen på regjeringen for å få slutt på subsidiering av oljebransjen. (Les mer: Bellonas Årsrapport 2015)

Frederic Hauge med olje- og energiminister Tord Lien på omvisning på Klemtesrud avfallsanlegg.

2016

Jubler for karbonnegativ CCS løsning i Oslo

Bellona har siden 2007 snakket om karbonnegative løsninger med CCS – hvor man fjerner CO2 fra atmosfæren. Det er en stor dag for Bellona da testanlegget for CO2-fangst på avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud i Oslo åpner. – Dette er første gang i verden at man skal fange CO2 fra et avfallsforbrenningsanlegg. Ved å fange CO2 ved forbrenning av biologisk avfall fjerner vi CO2 fra kretsløpet, forteller Bellona-leder Frederic Hauge. Avfallsanlegget på Klemetsrud er det største utslippspunktet i Oslo, og står for 20 prosent av Oslos totale utslipp. Også CCS-prosjektene til sementprodusenten Norcem og gjødselprodusenten Yara får fortsette dette året. Goliat, det første norske oljefeltet i Barentshavet, åpner i april. – Nå har Arktis mistet jomfrudommen. Med Goliat rykker oljeindustrien inn i uberørte og svært sårbare områder. Kostnaden har allerede vært for høy, og ingen kan si hva fremtiden vil bringe, sier Bellona-leder Frederic Hauge. Allerede før åpningen er det flere alvorlige hendelser og utslipp på Goliat. Bellona anmelder operatør Eni for gjentatte utslipp av såkalte svarte kjemikalier – stoffer som er lite nedbrytbare eller svært akutt giftige. Bellona sender et bekymringsbrev til Olje- og energidepartementet og ber om at Eni ble fratatt operatørskapet. Etter åpningen skjer det flere alvorlige hendelser ved Goliat. Bellona feirer 30 års miljø- og klimakamp med konferanse og fest på Bellonahuset, på Vulkan i Oslo. Bellona lanserer batteriselskapet BEBA (Bellona Energystorage, Battery and Applications) under jubileumskonferansen 16.juni.

Åpning av SFP i Jordan, Podesta gjester Kallinika, Bellona får miljøpris i Russland og NRK intervjuer Bellona om utslippsfrie byggeplasser.

2017

John Podestas klimarapport inspirert av Bellona

Bellona inviterer tidligere stabssjef ved Det hvite hus, John Podesta, til Arendalsuka. Podesta, som leder Center for American Progress, forteller at Bellona-møte var startskuddet for rapporten Burning the Data, som dokumenterer hvordan Donald Trump prøver å hindre klimaforskningen ved å stoppe finansieringen. Bellona retter hard kritikk mot olje- og energiminister Terje Søviknes og skandalprosjektet Goliat som har kostet norske skattebetalere 44 milliarder kroner. Søviknes feilinformerer Stortinget og må etterhvert innrømme at han ikke vet når prosjektet vil bli lønnsomt. – Søviknes leverer feil på feil. Dette er alvorlig, sier Frederic Hauge. Bellona klager inn leterefusjonsordningen til EFTAs overvåkingsorgan, ESA, som ulovlig statsstøtte. Dette er en helt egen skatteordning for oljeselskapene, der de får trekke fra 78 prosent av letekostnadene på skatten. Siden 2005 har oljeselskaper uten inntekter – som dermed ikke betaler skatt til Norge – fått utbetalt 78 prosent av kostnadene sine direkte på konto. Hans Majestet Kong Abdullah II av Jordan og Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon foretar den offisielle åpningen av Sahara Forest Project sitt anlegg i Jordan. Nærings- og fiskeriminister Per Sandberg mottar Bellona-rapporten om Integrert Havbruk. Bellona og partnere lanserer en mulighetsstudie som viser at den norske fiskeflåten kan halvere utslippene sine. Bellona signerer avtale om å utvikle elektriske anleggsmaskiner. NRK er med da Bellona besøker verdens største atomavfallsplass i Andrejevabukta, fem mil fra norskegrensen. I 23 år har Bellona kjempet for å få rydde opp i det farlige avfallet i Murmansk. Lederen for oppryddingen i Rosatom roser Bellonas innsats. Bellona åpner ladestasjon for el-bil i Murmansk, og mottar Russisk miljøpris under ENES2017 i Moskva. Paradoksalt nok blir Bellona, St. Petersburg erklært «utenlandsk agent» av Justisdepartementet i Russland samme år.

2018 Arendalsuka, CCS betong, Green Week EU og tarehøsting Ocean Forest

2018

Klimakamp til lands og til vanns

EU-parlamentet stopper e-diesel. – Vi er glade for å ha lykkes med dette. Det er et viktig steg for å unngå grønnvasking av CO2 og gammeldagse fossilmotorer, sier Jonas Helseth, daglig leder i Bellona Europa. BEBA og Graphene Batteries oppnår svært spennende resultater for et litium-svovel-batteri (LiS-batteri). Resultatene presenteres på en fagkonferanse for batterikjemi i Bilbao i Spania, til stor interesse fra internasjonale aktører. Bellona anmelder Sporveien for miljøkriminalitet, etter at 25.000 liter fyringsolje slippes ut i Alnaelva og ender opp i Oslofjorden. Bellona, Nelfo og EFO utvikler ti bud for å få «Utslippsfri Kyst 2040». Halden-reaktoren blir endelig vedtatt nedlagt, en viktig seier for Bellonas arbeid. Norges deponi for behandlet uorganisk farlig avfall nærmer seg fullt, og Bellona engasjerer seg i kampen for å få på plass et nytt. Mangel på deponikapasitet kan få store miljøkonsekvenser, ved at farlig avfall igjen kommer på avveie og dumpes ulovlig, i Norge og utlandet. John Podesta returnerer til Norge etter invitasjon fra Bellona og møter en samlet Energi- og miljøkomiteen på Stortinget. Bellona holder flere arrangementer under FNs klimakonferanse i Katowice, Polen, og setter blant annet karbonfangst og -lagring (CCS), marin biomasse og utslippsfrie byggeplasser på agendaen. Under konferansen blir landene enige om et felles regelverk for hvordan Parisavtalen skal etterleves i praksis. Bellona er glad for enigheten, og Frederic Hauge uttaler at han håper avtalen skal skape momentum i klimaarbeidet. Bellona jobber med havner, myndigheter og skipsnæringen for å få på plass landstrøm i Norge. Elektrisitet er grunnlaget for omstilling av maritim sektor, skriver Bellona i en rapport om nullutslipp i skipsfarten innen 2050. Bellona inngår samarbeidsavtale med verdens største cruiseselskap, Carnival, for å kutte utslipp fra den internasjonale cruisenæringen.

Pernille, Julie, Tina og Ida på Kallinika

2019

Et år med mange seiere

Bellona aksjonerer mot oljeriggen Toutatis da den er på vei for å gjennomføre leteboring ved Træna. Bellona jubler da Ap-landsmøtet fatter vedtak mot konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja. Bellona er glad for at regjeringen endelig åpner opp for at oljefondet skal få investere i infrastruktur for fornybar energi, noe vi har bedt om i over ti år. Atomreaktoren på Kjeller vedtas nedlagt. – At Kjeller-reaktoren stenges er en stor seier for vårt arbeid, sier Frederic Hauge. 58% av alt nybilsalg i Norge er elektrisk og Bellona opplever stor pågang av internasjonal media og eksperter som vil lære av hvordan vi har fått det til. Riksrevisjonen konkluderer med at det norsk-russiske miljøsamarbeidet går godt, at det bygger gjensidig tillit, gir felles kunnskap, og at det bidrar til å løse aktuelle miljøproblemer i nord. – Konklusjonene i gjennomgangen gir et godt grunnlag for å fortsette dette viktige arbeidet, sier Oskar Njaa, leder for Bellonas Russlands-avdeling. Bellona engasjerer seg i kampen for å få på plass et nytt deponi for farlig avfall i Norge. Bellona krever styrking av politiets sentrale miljøkrimavdeling i tillegg til hevingen av strafferammen for miljøkriminalitet. Klimatoppmøtet i Madrid klarer ikke å få til nødvendig fremdrift i det internasjonale samarbeidet. Unge i Norge og hele verden streiker for klima. Bellona inviterer fem ungdommer med på en reise for å finne ut hva vi må gjøre for å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grad. Bellona åpner kontor i Storbritannia som skal bidra i arbeidet med å kutte CO2-utslipp fra britisk industri. Bellona starter samarbeid med Flåm AS for å kutte utslippene ved den populære turistdestinasjonen. Bellona lanserer Magasinet «Utslippsfrie byggeplasser».

Presenterer Morrow Batteries. (f.v.) Steffen Syvertsen (Agder Energi), Bjørn Rune Gjelsten (NOAH), Frederic Hauge (BEllona) og Ole Erik Almlid (NHO).

2020

Oljeskandalen og lansering av Morrow Batteries

Morrow Batteries lanseres. Initiativet til den norske batterifabrikken kommer opprinnelig fra Frederic Hauge og Miljøstiftelsen Bellona, som har jobbet med teknologien og utvikling av selskapet siden 2015. – Mitt utgangspunkt er at hvis vi skal stanse den eskalerende klimakatastrofen så må verden snarest legge om fra fossil til fornybar energiproduksjon. En kritisk faktor for å sikre stabil energitilgang fra fornybare energikilder som sol- og vindkraft er at man må kunne lagre energien. Det var bakgrunnen for at jeg begynte å jobbe med å utvikle morgendagens batteriteknologi, forteller Hauge. Bellona avdekket en rekke skandaler i norsk oljebransje – som viser alvorlige brudd på sikkerhet, uakseptabel miljørisikotaking og en skjødesløs pengesløsing i milliardklassen – hvor regningen havner hos skattebetalerne (Les mer: Oljeskandalen 2020/2021). Råvareløftet ser dagens lys da Miljøstiftelsen Bellona, Sjømat Norge og syv selskaper i fiskefôrindustrien går sammen for å forbedre klimafotavtrykket til norsk laks. Målet er at den nye satsingen skal bidra til store kutt i klimagassutslipp, skape nye norske arbeidsplasser og videreutvikle havbruksnæringen. Statsminister Erna Solberg åpner på vegne av Bellona, ABB og Bremnes Seashore, Norges første helelektriske oppdrettsanlegg.

Åpning av Bellona paviljongen - COP26. F.V. Klima-og miljøminister Espen Barth Eide, Bellona-stifter Frederic Hauge, statsminister Jonas Gahr Støre, administrerende direktør Aker Horizoons Kristian Røkke og daglig leder i Sahara Forest Project Kjetil Stake.

2021

Fremskritt på mange områder

Statsminister Jonas Gahr Støre åpner Bellonas paviljong på FNs klimatoppmøte COP26 i Glasgow. Støre sier at han er enig med Bellona-stifter Frederic Hauge i at karbonfangst- og lagring er avgjørende for at vi skal nå målene om å kutte klimagassutslippene fram mot 2030. EU, USA og de andre vestlige landene med arktisk territorium går inn for å stanse olje- og gassvirksomhet i Arktis. Bellona har bidratt med en rekke innspill til EU-kommisjonen om behovet for å verne arktisk miljø mot oljevirksomhet. Bellona aksjonerer mot to utrangerte offshore-skip som i fem år har ligget ved Bru kai på Rennesøy i Stavanger kommune. Under Arendalsuka lanseres første rapport fra Råvareløftet, som skal akselerere produksjon av nye norske råvarer til havbruksnæringen. Morrow Batteries, utviklet av Bellona-stifter Frederic Hauge, verdsettes til 1,5 milliarder kroner. Både statsminister Erna Solberg (t.o.m. 14. oktober) og Ap-leder Jonas Gahr Støre roser storsatsingen. EUs taksonomi får mye oppmerksomhet. Bellona arrangerer en digital webinaruke for å diskutere taksonomiens videre utvikling, konsekvenser og muligheter for å påvirke sammen med en rekke spennende foredragsholdere og flere hundre deltagere. Petroleumstilsynet bekrefter Bellonas avsløringer om hendelsesforløp og brannårsak på Equinors anlegg på Melkøy ved Hammerfest i sin granskingsrapport. (Les mer: Bellonas årskavalkade 2021).

Bellona-medarbeidere fra Oslo, Berlin, Brussel og Vilnius møttes i Oslo i desember.

2022

Stenger kontorene etter Russlands invasjon av Ukraina

I over 30 år har Miljøstiftelsen Bellona vært aktive i Russland. Da Russland invaderer Ukraina stenger Bellona kontorene i Murmansk og St. Petersburg og etablerer et nytt kontor i Vilnius, Litauen, hvor Bellonas eksperter fortsetter sitt arbeid. Bellona viser hvordan norsk sokkel kan kutte sine egne utslipp og potensielt levere strøm til fastlandet: Flytende gasskraftverk med karbonfangst og –lagring i kombinasjon med havvind. Bellona samler ledende fagfolk og beslutningstakere til en konferanse om CCS i Stavanger. Spredning av fremmede arter via skip er en av de største truslene mot havmiljøet globalt. Bellona lanserer derfor Clean Hull Initiative, for å samle den internasjonale skipsfartsnæringen om en global industristandard for proaktiv skrogrens. En 22 år lang kamp mot det britiske atomkraftanlegget Sellafield krones med seier – anlegget stenger. De rustne offshore skipene Bellona aksjonerte mot på Bru kai fjernes. Bellonaforum med temaet CO2-fjerning samler 50 deltagere fra næringsliv og offentlig sektor for å lære mer om hvordan samfunnet må regulere måling av CO2-fjerning og -kreditt (kvoter) i forbindelse med karbonfangst og -lagring, slik at begrepet klimanøytralt kan få en valid verdi. En statsminister. Fire ministre fra 3 ulike land. Toppsjefen i Det internasjonale Energibyrået. Toppsjefen i ClientEarth. Konsernsjefen i Equinor. Fotballspiller Morten Thorsby, EU-representanter, stortingets energi- og miljøkomité og mange internasjonale aktører er blant dem som bidrar på de 36 eventene på Bellona-paviljongen under FNs klimatoppmøte COP27 i Sharm El-Sheik. (Les mer: Bellonas årskavalkade 2022)