Publikasjoner

Bellonas innspill til høring av representantforslag om mer sirkulær økonomi (Forslag 254 S (2021-2022))

Miljøstiftelsen Bellona har i over 30 år jobbet for løsninger som i dag defineres under konseptet sirkulær økonomi. Våre fageksperter jobber aktivt med temaet og deltar i flere relaterte ekspertforum. Dette inkluderer ekspert- og styringsgruppen til EIP Raw Materials, som er et rådgivende organ for EU-kommisjonen med fokus på kritiske råvarer.

Selmers notat om kraftbeskatning og grunnloven § 97

Bellona har bedt advokatfirmaet Selmer om å gjøre en juridisk vurdering av to forslag som regjeringen fremmet i forbindelse med kraftbeskatningen. – Vår samlede vurdering av skatteforslaget er at det har juridiske, økonomiske og miljømessige konsekvenser som ikke er tilfredsstillende utredet. Klimahensyn bør være med når en bransjes rammevilkår endres så kraftig, sier Frederic Hauge. […]

Slik kutter vi transportutslippene fra byggenæringen

Klimagassutslippene fra transport i byggenæringen kan reduseres med flere hundre tusen tonn ved hjelp av enkle og kostnadseffektive grep. Det viser denne rapporten som Bellona har utarbeidet sammen med Solar Norge. Elektriske kjøretøy vil på sikt kutte alle direkte utslipp av klimagasser til luft fra transporten, men de reduserer ikke trafikkmengde, kø, veislitasje og assosierte […]

Bedre klima og smartere økonomi, landstrøm i norske havner – en mulighetsstudie

Les rapporten her. Skipsfarten langs kysten står for store utslipp av klimagasser og partikler i norske havner. Det er avgjørende at de viktigste havnene for både gods- og cruisetrafikk klargjøres med landstrømanlegg. I denne mulighetsstudien tar vi utgangspunkt i utfordringene knyttet til klimagasser og lokale utslipp, vi analyserer mulighetene for landstrøm og skisserer et kostnadsbilde […]

Oljeulykken i Mexicogolfen: Katastrofen pågår fortsatt

Det er nå fem år siden tidenes største oljekatastrofe fant sted i Mexicogolfen. Elleve mennesker døde. Oljen fosset ut i havet i 87 døgn i strekk. Fortsatt merker menneskene i USAs sørstater ettervirkningene etter ulykken. Bellonas reporter Charles Digges har dokumentert skadevirkningene for mennesker, dyreliv, natur og næringsliv. Artikkelsamlingen er på engelsk. This publication is […]

Bellonamelding: Norges fremtidige CO2-økonomi

Bellona har utarbeidet en sekspunktsplan for å lykkes med storskala CO2-lagring i den norske delen av Nordsjøen. Rapporten «Bellonamelding: Norges fremtidige CO2-økonomi» er en reaksjon på Solbergregjeringens strategi for CO2-fangst og –lagring som kom ut i oktober 2014 og kartlegger mulige CO2-kilder, infrastruktur og lagringsområder. Bellona argumenterer for utviklingen av en CO2-klynge i industriområdet Grenland-Oslofjorden […]

Årsrapport 2013

Miljøstiftelsen Bellona er en uavhengig ideell stiftelse som arbeider for å løse verdens klimautfordringer blant annet gjennom å identifisere og gjennomføre bærekraftige klimaløsninger. Vi arbeider med økt økologisk forståelse og vern av natur, miljø og helse. Bellona er engasjert i de viktigste nasjonale og internasjonale miljøspørsmål i verden i dag. I Bellonas årsrapport fra 2013 finner du en oversikt over arbeidet vårt i året som gikk.

Årsrapport 2012

Miljøstiftelsen Bellona er en uavhengig ideell stiftelse som arbeider for å løse verdens klimautfordringer blant annet gjennom å identifisere og gjennomføre bærekraftige klimaløsninger. Vi arbeider med økt økologisk forståelse og vern av natur, miljø og helse. Bellona er engasjert i de viktigste nasjonale og internasjonale miljøspørsmål i verden i dag. I Bellonas årsrapport fra 2012 finner du en oversikt over arbeidet vårt i året som gikk.

Jubileumsmagasin – Bellona 25 år

Jeg er utrolig stolt over alt vi har fått til siden vi etablerte Miljøstiftelsen Bellona i et okkupert lokale 16. juni 1986. Vi begynte vår virksomhet med å avsløre miljøkriminalitet og skandaler, og vi pekte tidlig på klimatrusselen. Det var ganske lett å peke på problemene og grave opp tønner, men etter hvert ble jeg møtt med vanskelige spørsmål av typen: «Men Frederic, hva skal vi gjøre med tønnene med sennepsgass som dere gravde opp?» For å finne løsningene måtte vi ha kompetanse og nettverk.

Årsrapport 2011

Miljøstiftelsen Bellona feiret i 2011 at vi i 25 år har stått på barrikadene for miljøet og de riktige løsningene, og i jubileumsåret har vi kunnet feire en rekke etterlengtede seiere. 29. juni, hele 12 år etter at Bellona foreslo å lage et marked for grønne sertifikater for å fremme utvikling av fornybar energi, signerte regjeringen endelig den norsk-svenske avtalen om et felles marked for elsertifikater. Vi mottok også det viktige stortingsvedtaket om forvaltningsplanen for Lofoten og Vesterålen, hvor det ble besluttet ikke å […]

Kola Peninsula: Prospects for Development of Non-conventional and Renewable Sources of Energy

“Prospects for Development of Non-conventional and Renewable Sources of Energy on the Kola Peninsula” is the product of independent scientific investigation conducted by the Kola Science Centre Institute for Physical and Technological Problems of Energy in Northern Areas. This is a groundbreaking report containing the most comprehensive evaluation of alternative energy sources on the Kola […]

Publisert av