Publikasjoner

Selmers notat om kraftbeskatning og grunnloven § 97

Bellona har bedt advokatfirmaet Selmer om å gjøre en juridisk vurdering av to forslag som regjeringen fremmet i forbindelse med kraftbeskatningen. – Vår samlede vurdering av skatteforslaget er at det har juridiske, økonomiske og miljømessige konsekvenser som ikke er tilfredsstillende utredet. Klimahensyn bør være med når en bransjes rammevilkår endres så kraftig, sier Frederic Hauge. […]

Slik kutter vi transportutslippene fra byggenæringen

Klimagassutslippene fra transport i byggenæringen kan reduseres med flere hundre tusen tonn ved hjelp av enkle og kostnadseffektive grep. Det viser denne rapporten som Bellona har utarbeidet sammen med Solar Norge. Elektriske kjøretøy vil på sikt kutte alle direkte utslipp av klimagasser til luft fra transporten, men de reduserer ikke trafikkmengde, kø, veislitasje og assosierte […]

Bedre klima og smartere økonomi, landstrøm i norske havner – en mulighetsstudie

Les rapporten her. Skipsfarten langs kysten står for store utslipp av klimagasser og partikler i norske havner. Det er avgjørende at de viktigste havnene for både gods- og cruisetrafikk klargjøres med landstrømanlegg. I denne mulighetsstudien tar vi utgangspunkt i utfordringene knyttet til klimagasser og lokale utslipp, vi analyserer mulighetene for landstrøm og skisserer et kostnadsbilde […]

Oljeulykken i Mexicogolfen: Katastrofen pågår fortsatt

Det er nå fem år siden tidenes største oljekatastrofe fant sted i Mexicogolfen. Elleve mennesker døde. Oljen fosset ut i havet i 87 døgn i strekk. Fortsatt merker menneskene i USAs sørstater ettervirkningene etter ulykken. Bellonas reporter Charles Digges har dokumentert skadevirkningene for mennesker, dyreliv, natur og næringsliv. Artikkelsamlingen er på engelsk. This publication is […]

Bellonamelding: Norges fremtidige CO2-økonomi

Bellona har utarbeidet en sekspunktsplan for å lykkes med storskala CO2-lagring i den norske delen av Nordsjøen. Rapporten «Bellonamelding: Norges fremtidige CO2-økonomi» er en reaksjon på Solbergregjeringens strategi for CO2-fangst og –lagring som kom ut i oktober 2014 og kartlegger mulige CO2-kilder, infrastruktur og lagringsområder. Bellona argumenterer for utviklingen av en CO2-klynge i industriområdet Grenland-Oslofjorden […]

Kola Peninsula: Prospects for Development of Non-conventional and Renewable Sources of Energy

“Prospects for Development of Non-conventional and Renewable Sources of Energy on the Kola Peninsula” is the product of independent scientific investigation conducted by the Kola Science Centre Institute for Physical and Technological Problems of Energy in Northern Areas. This is a groundbreaking report containing the most comprehensive evaluation of alternative energy sources on the Kola […]

Publisert av