Prosjekter

Her finner du mer informasjon om Bellona- prosjekter:

Sist oppdatert av

Bellona på FNs klimaforhandlinger – COP

COP15 plenum
Bellona fikk sitt internasjonale gjennombrudd på verdens første miljøkonferanse i Rio i 1992, da vi la frem en rapport om de vanvittige atomavfallsmengdene ved atomanlegget Majak, i Sibir. Siden den gang har Bellona fortsatt å gjøre en forskjell for miljø og klima på FNs klimakonferanser (COP).

Sahara Forest Project

Sahara Forest Project, solceller og avling
Sahara Forest Project (SFP) er integrerte miljøløsninger og et konkret og karbonnegativt tilsvar på energi-, vann- og matutfordringene verden står overfor. SFP bruker det vi har nok av; ørken, saltvann, sol og CO2, til å produsere det vi trenger mer av; ren mat, energi, ferskvann og grønne arbeidsplasser. Bellona er en av stifterne og medeier i Sahara Forest Project.

Ocean Forest

Ocean Forest
Ocean Forest har satt seg fore å løse havbruksnæringens miljøutfordringer, bidra til å fjerne CO2 fra atmosfæren og samtidig være økonomisk bærekraftig. Ocean Forest bruker saltvann, alger og CO2, til å produsere ren mat, fôr, energi og drivstoff. Bellona er en av stifterne og medeier i Ocean Forest.

Oljefritt LoVeSe

I over 20 år har Bellona og resten av miljøbevegelsen jobbet for å holde oljeindustrien borte fra de sårbare og verneverdige områdene i Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe).

PlastiCod

I prosjektet PlastiCod skal Bellona og ulike forskningspartnere finne ut hva mikroplast gjør med torsk som spiser den.

Miljøriktig emballasje og redusert plastforsøpling

Problemene med plast vil ikke alltid kunne løses ved å fjerne materialet eller erstatte det med alternativer. Selv om dette kan redusere forsøplingsproblemene, vil klimaavtrykket ofte øke. Fjerner man all plast kan det bidra til matsvinn og dermed øke den totale miljøbelastningen. Valget mellom plast, annen emballasje eller ingen emballasje blir dermed en vurdering som må gjøres for hvert enkelt tilfelle. For å gjøre denne vurderingen enklere deltar Bellona i forskningsprosjektet PacKnoPlast.

Utslippsfrie byggeplasser

Bellona jobber tett med Omsorgsbygg for å skape løsningene for fremtidens utslippsfrie byggeplasser. I 2017 skal ideen om fremtidens byggeplass løftes til et nytt nivå. Det har vist seg mulig å gå fossilfritt med enkle grep. Målet er nå å få til helt utslippsfrie byggeplasser.

Forskningsprosjekter med prosessindustrien

Martin Melvær og Olaf Brastad fra Bellonas Industriteam
Bellona har et langvarig samarbeid med norsk prosessindustri, representert ved Ferrolegeringsindustriens forskningsforening (FFF). Samarbeidet fokuserer på klimakutt, og vi bidrar i to forskningsprosjekter som skal muliggjøre nullutslipp: Reduced CO2 og Metal Production.

BEST

ccs
Bellona Environmental CCS Team (BEST) jobber med å kartlegge forskjellige lands potensiale for å kutte sine CO2-utslipp frem mot 2050. Gruppen har som formål å muliggjøre raskere implementering av løsninger for fangst og lagring av CO2, blant annet gjennom utvikling av det vi kaller CCS-veikart.

eRoute71

Sommeren 2014 ble eRoute71 etablert, med utbyggingen av en ladekorridor bestående av åtte ladestasjoner mellom Trondheim og Nordkapp. I 2016 er tallet blitt 25. eRoute 71 AS skal bidra til å etablere en robust infrastruktur for elbiler i Norge/Norden slik at EU og Norge når sine klimamålsetninger for reduksjon av CO2 og andre lokale utslipp. Selskapet er eid av Miljøstiftelsen Bellona og Salto Ladestasjoner AS.

Giftfritt

Det vi før gravde opp i tønner finner vi nå i produkter vi bruker og omgir oss med hver eneste dag. Derfor tar Bellona opp kampen mot miljøgifter, for å oppnå et giftfritt samfunn.

Bellonas foredrag og skolebesøk om miljø- og klimaløsninger

pollen på blomst
Miljøstiftelsen Bellona samarbeider med videregående skole. Vi vil være en ressurs for elever og lærere innenfor miljø-, energi- og klimaspørsmål.