Ansatt

Lina Strandvåg Nagell (i permisjon)

Credit: Daniela De Lorenzo

Leder for Prosjekter og EU Politikk
Lina har to batchelorgrader fra Universitetet i Bergen, "Comparative Politics" and "Economics". Hun har også en MA i energipolitikk (ENERPO) med spesielt fokus på finansiering av råvarer og oljeprisvolatilitet fra European University i St. Petersburg, og en LLM i internasjonal rett med fordypning i politisk økonomi og spesielt fokus på bankers kapitalkrav, investerings- og handelsrett fra Brussels School of International Studies. Før hun startet i Bellona, har hun jobbet med forbrukerrettigheter innen finans, samt politikkfelt relatert til finans, bank og energi. I Bellona Europa fokuserer Lina på spørsmål relatert til bærekraftig økonomi.