Ansatt

Alexander Ugland

Credit: Bellona

Prosjektleder, bioøkonomi
Alexander har akademiske bakgrunn fra NTNU hvor han tok en bachelor i biomarin innovasjon og en bachelor i markedsføring og ledelse, med spesialisering innen innovasjon og entreprenørskap. Videre har han en mastergrad fra NMBU hvor han studerte innovasjon og entreprenørskap med studieretning forretningsutvikling. Alexander har tidligere jobbet som røkter på et settefiskanlegg og kommer fra stilling som forretningsutvikler med ansvar for fiskeoppdrett i leverandørselskapet Motek. I Bellona jobber Alexander som prosjektleder i bio-teamet, hvor han har ansvar for prosjekter innen bioøkonomi.