Ansatt

Ariane Giraneza

Ariane Giraneza
Climate Policy Manager, Industrial Decarbonisation NL-BE-NRW
Ariane har alltid vært fascinert av internasjonal politikk og samarbeidet mellom ulike aktører som nasjonale myndigheter, EU og multilaterale organisasjoner. Hun har flere års arbeidserfaring i ulike politiske miljøer om energi- og bærekraftspørsmål, som den nederlandske ambassaden i Belgia, den belgiske energiministerens føderale kabinett og det belgiske føderale parlamentet. Ariane er nederlandsk av nasjonalitet, men omtaler seg selv som en 'Neder-belgisk' ettersom hun ser både Nederland og Belgia som sitt hjemland. Hun er også engasjert i Friday Group, en belgisk tenketank for unge fagfolk støttet av King Baudoin Foundation. Hos Bellona tar Ariane til orde for en miljømessig robust modell og styringssystem for CCS-distribusjon i sammenheng med industrielle klimatiltak i Nederland, Belgia og Nordrhein-Westfalen.