Ansatt

Cathrine Ringstad

Cathrine Ringstad

Credit: Ingrid Hauge, Bellona

Seniorrådgiver CCS
Cathrine har en sivilingeniørgrad i fysikk og matematikk, og en PhD i petroleumsrelatert bergmekanikk fra NTNU. Hun har lang erfaring med petroleumsrelatert forskning og utvikling innen temaene bergmekanikk, geofysikk og reservoarteknologi. Cathrine kommer til Bellona fra SINTEF, hvor hun jobbet med problemstillinger knyttet til geologisk lagring av CO2 og hva som kreves i forhold til utvikling og drift av et CO2-lager. I tillegg har hun hatt ansvaret for etablering og drift av Svelvik CO2 Field Lab, et feltlaboratorium for utvikling av metoder og teknologi for overvåkning av CO2-lagre. Det siste året arbeidet hun med å kartlegge CO2-kilder, -lagre og transportløsninger i områdene rundt Middelhavet og Østersjøen. Cathrine inngår i Bellonas CCS-team hvor hun vil jobbe med løsninger i forbindelse med karbonfangst og -lagring.