Ansatt

Dr. Georg Kobiela

Dr. Georg Kobiela har doktorgrad i fysisk kjemi og studerte statsvitenskap og økonomi. I begynnelsen av 2024 overtok han stillingen som fagsjef i Bellona Tyskland. Georg har tidligere jobbet med industriell transformasjon og energisystemer, i NGO-sammenheng ved Germanwatch og med transformasjonsforskning ved Wuppertal Institute. Han foreleser også jevnlig ved universiteter og høyskoler om klimakrisen, planetariske grenser og transformasjonsutfordringer.