Eivind Berstad jobber med karbonfangst og -lagring (CCS) i Bellona. Han er Team Lead for CCS-teamet, men jobber også med olje- og gassvirksomhet. Eivind begynte i prosessindustrien i 2002 og har erfaring fra petrokjemisk og fornybar industri. I tillegg har han 5 års erfaring som konsulent og verifikatør innen klimakvotesystemet til EU (EU ETS), bærekraftsrapporter, internasjonal klimalovgivning, offentlige anskaffelser og integrity due diligence. Eivind er sivilingeniør i industriell kjemi og bioteknologi.