Kontormedarbeider
Hanh bistår med kontorfaglige oppgaver i administrasjon.