Irene Øvstebø Tvedten

Irene Øvstebø Tvedten

Seniorrådgiver, maritim
irene.tvedten@bellona.no
+47 476 27 691

Irene Øvstebø Tvedten er en samfunnsviter med interesse for hvordan politiske kunnskapsprosesser former den grønne omstillingen i maritim sektor. Irene har snart en doktorgrad i teknologi- og vitenskapsstudier ved Universitetet i Oslo, hvor hun blant annet har sett nærmere på alternative drivstoffer for skip. Hun har tidligere arbeidet som prosjektleder og journalist. I Bellona jobber Irene med Clean Hull Initiative (CHI) og andre grønne løsninger for skipsfarten.

Foto av: Sissel Janne Forsberg