Seniorrådgiver, maritim
Irene Øvstebø Tvedten er en samfunnsviter med interesse for hvordan politiske kunnskapsprosesser former den grønne omstillingen i maritim sektor. Irene har en doktorgrad i teknologi- og vitenskapsstudier ved Universitetet i Oslo, hvor hun blant annet har sett nærmere på alternative drivstoffer for skip. Hun har tidligere arbeidet som prosjektleder og journalist. Irene er prosjektleder for Clean Hull Initiative (CHI) og jobber i tillegg med andre grønne løsninger for skipsfarten.