Ansatt

Dr. Jan-Justus Andreas

Jan Justus Andreas
Jan Justus Andreas
Bellona
Leder Bellona Deutschland
Dr. Jan-Justus Andreas har en doktorgrad i statsvitenskap og miljøøkonomi. I Bellona har han siden 2017 jobbet med avkarbonisering av industrien og relaterte klimateknologier. Justus jobbet først på Bellonas Brussel-kontor, og tok over ledelsen av Bellonas aktiviteter i Storbritannia i 2020. Siden desember 2021 har han vært involvert i etableringen av Berlin-kontoret og har vært administrerende direktør for Bellona Tyskland siden februar 2023.