Ansatt

Jessica Hough

Jessica Hough

Credit: Bellona

Rådgiver, marinbiologi
Jessica Hough har en master i marinbiologi fra Universitetet i Oslo. Hun har jobbet som avdelingsingeniør og lableder i Havforskningsinstituttet, hvor hun har vært på en rekke tokt blant annet i Barentshavet, Vest Afrika og Marokko. Her har hun har hatt ansvar for å gi opplæring til lokale forskere i bla. prøvetaking og rapportering av innsamlet data. Jessica har også vært engasjert i organisasjonen Lei en Biolog, hvor hun har jobbet med marin restaurering, formidling og feltarbeid. Hun har bodd mesteparten av livet på Fillipinene og i England, og har arbeidet for flere internasjonale frivillighetsorganisasjoner. Jessica vil bruke sin kompetanse som marinbiolog i prosjekter som Råvareløftet og i arbeidet med havbruk og lavtrofiskeløsninger.