Juridisk rådgiver/Advokat
Jon Schultz er engasjert som juridisk rådgiver på deltid for fagavdelingen i Bellona. Han har jobbet som advokat siden 1992, blant annet i Det Norske Veritas (DNV). I 2003 startet han egen advokatvirksomhet, som han også driver i dag. I tillegg til bred juridisk praksis fra ulike fagområder, engasjerer Jon seg i frivillig arbeid og han har sittet i stiftelseslovutvalget.