Ansatt

Jonas Helseth

Jonas Helseth er direktør for Bellona Europa, det EU-politiske kontoret til Bellona, og leder stiftelsens arbeid med karbonfangst og -lagring. Helseth kom til Bellona i 2010 fra en stilling som rådgiver på energi og transport ved Norges Delegasjon til EU. Han innehar flere lederstillinger innenfor EUs teknologiplattform for karbonfangst og -lagring (Zero Emissions Platform, ZEP), som leder av arbeidsgruppene for Policy & Regulation og Bio-CCS. Sistnevnte arbeidsgruppe ble oprettet av Bellona som et samarbeid mellom ZEP og EUs teknologiplattform for bioenergi (EBTP), hvor Helseth er medlem av Steering Committee. Helseth leder også ZEPs arbeid med karbonfangst og -lagring i kraftkrevende industri (stål, sement, kjemikalier og raffinerier), et raskt voksende emne av politisk betydning i Europa og verden.