Ansatt

Luisa Keßler

Politisk rådgiver, bærekraftig hydrogenøkonomi
Luisa Keßler begynte i Bellona Tyskland i desember 2022. I Bellona er hun fokusert på å utvikle politiske anbefalinger for å bygge en bærekraftig hydrogenøkonomi i Tyskland. Hun har studert statsvitenskap og sosiologi ved Julius-Maximilians-University i Würzburg og Bærekraftig Utvikling med fokus på Earth System Governance ved Karl-Franzens-University of Graz og University of Utrecht.