Marina Hauser jobber som LCA-rådgiver i Bellonas Bio-team, hvor hun identifisere og fremmer miljøløsninger innen bioøkonomien gjennom livssyklusvurderinger og analyser av materialstrømmer. Hun jobber med flere tematikker innen bioteknologi og prosjektet Enzyclic. Marina kom til Bellona etter å ha vært postdoktor ved avdeling for miljøeffekter og bærekraft ved NILU. Hun har en solid akademisk bakgrunn med en bachelor i miljøvitenskap fra University of Wisconsin - Green Bay, en master i ressursteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet og Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet, og en PhD i miljøsystemfag ved Swiss Federal Institute of Technology (ETH).