Martin Sveinssønn Melvær

Martin Melvær

Teamleder, materialer og industri
martin@bellona.no
+47 452 22 149

Martin er seniorrådgiver innen industri og avfall i Bellona. Han er utdannet sivilingeniør i energi og miljø fra NTNU, og har tidligere 6 års erfaring fra prosjekt- og miljøledelse i bygg- og avfallssektoren. Han har spesialkompetanse innen livsløpsvurderinger (LCA), materialstrømsanalyse (MFA), miljøgifter og materialbruk. Han har siden 2018 jobbet i Bellona med prosjekter innen prosessindustri, batterier, farlig avfall, plast og mineralutvinning.

Foto

Foto av: Sissel Forsberg