Martin Sveinssønn Melvær

Team lead, materialer og industri
martin@bellona.no
+47 452 22 149

Martin er seniorrådgiver innen industri og avfall i Bellona. Han er utdannet sivilingeniør i energi og miljø fra NTNU, og har tidligere 6 års erfaring fra prosjekt- og miljøledelse i bygg- og avfallssektoren. Han har spesialkompetanse innen livsløpsvurderinger (LCA), materialstrømsanalyse (MFA), miljøgifter og materialbruk. Han har siden 2018 jobbet i Bellona med prosjekter innen prosessindustri, batterier, farlig avfall, plast og mineralutvinning.

Foto

  • Martin Melvær, Seniorrådgiver industri
  • Martin Melvær, seniorrådgiver industri
  • Martin Melvær, seniorrådgiver industri, Bellona.

Foto av: Nils Bøhmer