Martin Sveinssønn Melvær

Seniorrådgiver industri
martin@bellona.no
+47 452 22 149

Martin er seniorrådgiver industri i Bellona. Han er utdannet sivilingeniør i energi og miljø fra NTNU og har 6 års erfaring som miljørådgiver for offentlige og private aktører. En sentral del av arbeidet har vært miljøstyring av byggeprosjekter, med fokus på utvikling og oppfølging av strategier for redusert miljøpåvirkning. Gjennom livsløpsvurderinger (LCA) og detaljerte tekniske analyser har Martin også bidratt til å identifisere konkrete tiltak for optimal miljøeffekt og ressursutnyttelse. Martin har tidligere jobbet i rådgivningsselskapene COWI og Rambøll. I Bellona jobber han med industri, avfall og energi.

Foto

  • Martin Melvær, Seniorrådgiver industri
  • Martin Melvær, seniorrådgiver industri

Foto av: Nils Bøhmer