Rådgiver, havbruk
Michele Legernes er ansatt i engasjement som marinbiolog i Bellona, og kommer til å styrke Bio-teamet for å levere på en rekke spennende prosjekter, blant annet knyttet til marin restaurering og lavtrofisk havbruk. Michele har en Master i marin økologi fra University of the Virgin Islands. Hun kommer fra stillingen som systemkontroller i Brim Explorer og er også leder for foreningen «Marea» som fokuserer på lavtrofiske organismer og regenerativt havbruk i Oslofjorden. Michele har 10 års erfaring innenfor havforskning og rådgivning, samt erfaring fra miljøprosjekter, både på ledelses- og driftsnivå.