Ansatt

Monica Irmi Vogt

Monica Imri Vogt
Leder for fundraising og tilskuddsforvaltning
Monica Vogt er leder for fundraising og tilskuddsforvaltning hos Bellona, og har ansvar for å sikre de økonomiske ressursene som er nødvendige for å fremme Bellonas misjon på tvers av ulike land og regioner. Monica har ansvaret for å utvikle og iverksette en global innsamlingsstrategi for Bellona, som omfatter individuelle givere, bedriftspartnerskap og offentlige tilskudd. I tillegg til å hjelpe fagavdelinger med å identifisere, utvikle og opprettholde relasjoner med eksisterende og potensielle givere og partnere, koordinerer og støtter Monica kolleger i å håndtere hele tilskuddssyklusen. Dette inkluderer å undersøke relevante muligheter, forberede søknader og rapporter, samt økonomisk rapportering. Monica har omfattende erfaring innen fundraising, sosialt entreprenørskap og merkevarebygging. Hun har tidligere vært leder for fundraising og giverlojalitet hos Redd Barna, og hun var ansvarlig for utviklingen av stiftelsen BUA fra en idé til en bærekraftig og betydelig samfunnsaktør med over 250 avdelinger og mer enn 2 millioner utlån. Monica har en mastergrad i markedsføring og over 25 års erfaring innen merkevarebygging i både kommersielle og ideelle sektorer.