Ansatt

Negin Arbab

Credit: Daniela De Lorenzo

Accounts & Project Officer
Negin er regnskaps- og prosjektansvarlig i Bellona Europa, og jobber med administrasjon, HR, regnskap og prosjektstøtte. Hun har en BA i tverrfaglig oversettelse og spesialisert diplom utdannelse (DES) i markedsføring og kommunikasjon. I tillegg til 9 års yrkeserfaring innen administrasjon, oversettelse og kommunikasjon, har hun vært aktivt engasjert i tiltak med miljømessig og / eller sosial innvirkning de siste årene.