Oskar Njaa

Oskar Njaa

Leder Russlandsavdelingen i Oslo
oskar@bellona.no
+47 938 75514

Oskar leder Bellonas Russlandsavdeling i Oslo, og er ansvarlig for prosjektgjennomføring og for å koordinere Bellonas grenseoverskridende miljøarbeid. Han har en mastergrad i russiske områdestudier fra Universitetet i Oslo. Før han begynte i Bellona i 2016 jobbet han som koordinator i Natur og Ungdoms Russlandsprosjekt og han har vært praktikant på Den norske ambassaden i Moskva. Oskar bodde under studiene lengre perioder i Russland og snakker godt russisk.

Foto

Foto av: Sissel Forsberg