Teamleder, transport og energi
Runa A. Skarbø har bakgrunn som sivilingeniør i marin teknikk fra NTNU, og jobber med spørsmål relatert til maritim sektor og Arktis. Før hun begynte i Bellona jobbet hun som konsulent i DNV GL og doktorgradsstipendiat på NTNU. Hun har tidligere erfaring innen sjøsikkerhet og risiko, arktisk shipping og ismekanikk samt prosjektering og logistikk innen maritim næring. Hun har også hatt sommerjobb innen oljebransjen, og har arbeidet og studert både i England og Singapore. Hun ble ansatt i Bellona i 2021, og er til dags dato den eneste bellonisten som har vært på Nordpolen.