Seniorrådgiver shipping
Sigurd Enge er seniorrådgiver shipping og Arktis i Bellona, og jobber med spørsmål knyttet til skipssikkerhet og oljevern. Sigurd er i tillegg styremeldem i The NGO Shipbreaking Platform. Han har tidligere hatt ansvar for IT, vært teknisk leder og aksjonsleder, og jobbet med fagområdene fiskeri, oljeutvinning og oppdrett. Sigurd Enge er utdannet fiskeskipper, og har vært i Bellona siden 1988.