Silje Båtsvik Risholm

Silje Båtsvik Risholm, seniorrådgiver, havbruk

Seniorrådgiver, havbruk
silje@bellona.no
+47 926 25 670

Silje har en har en master i økologisk økonomi fra Nord Universitet og en Bachelorgrad i sammenlignende politikk og kinesisk språk fra UiB & UiO. Hun har jobbet i ulike deler av havbruksbransjen siden 2009 og har lang internasjonal erfaring, hovedsakelig fra Asia. Hun har tidligere jobbet både med markedsføring av sjømat i Sjømatrådet i Kina og salg og eksport i Lerøy. I Sett sjøbein/FHF jobbet hun med kommunikasjon og rekruttering til bransjen. Før hun begynte i Bellona var hun prosjektleder i Tekna hvor hun ledet prosjekt Havåker som tok for seg nye utfordringer i havbruksbransjen. I Bellona jobber Silje med havbruk.

Foto

  • Silje Båtsvik Risholm, seniorrådgiver, havbruk
  • Silje Båtsvik Risholm, seniorrådgiver, havbruk

Foto av: Mikkel Moe