Stefan har en mastergrad (Magister Artium) i statsvitenskap, samfunnsøkonomi og offentlig rett fra Westfälische Wilhelms-Universitet Münster og NTNU. Han har lang erfaring innen analyse og rådgivning innenfor bærekraft, klima og energi. Han har tidligere jobbet som analytiker/konsulent i Ernst & Young, Boston Consulting Group, Thomson Reuters Point Carbon og Dresdner Bank. I Bellona jobber Stefan med forretningsutvikling i Bellona Holding, for å videreutvikle vår satsing innen energilagring, fornybar energi og maritim sektor.