Ansatt

Stein Lier-Hansen

Stein Lier-Hansen, spesialrådgiver grønn industri
Spesialrådgiver
Stein Lier-Hansen har lang fartstid i norsk samfunnsliv, som statssekretær i Miljøverndepartementet, generalsekretær i Norges jeger- og fiskerforbund og administrerende direktør i NHOs største fagforening, Norsk Industri (2006-2024). Stein skal bidra i utviklingen av Bellonas industripolitiske arbeid og samarbeidsprogrammet med næringslivet.