Thomas Røed har studert ved Norges Markedshøyskole (NMH) og har sju års erfaring fra markedsanalysearbeid der han blant annet var teamleder for Research Internationals feltavdeling. Salgsavdelingen selger i stor grad annonser til Bellonas ulike publikasjoner og skaffer store deler av Bellonas inntekter. Thomas er leder for salgsavdelingen.