Atomkraft

Arktis, Atomkraft, Russland

Bellona oppfordrer Arktisk råd til å rydde opp i dumpet atomavfall

Russland startet sitt to-årige formannskap i Arktisk råd denne uken, og Bellona mener at det russiske formannskapet kan og bør bli et nytt kapittel i å etablere et fruktbart internasjonalt samarbeid for å heve atomubåter og annet radioaktivt avfall som Sovjetunionen har dumpet i Arktis. I et brev til rådsmedlemmene som ble sendt denne uken, […]

Publisert av