Fornybar energi

Energi, Fornybar energi

– Med lite kraft blir karbonfangst avgjørende

– Vi når ikke klimamålene uten en skikkelig satsing på klimaløsninger som frigjør kraft, eller ikke krever kraft. Det har blitt klinkende klart gjennom Energikommisjonens rapport, sier fagsjef Christian Eriksen i Bellona. Energikommisjonen la frem sin NOU «Mer av alt – raskere» onsdag. I rapporten mener flertallet i kommisjonen, som lekket til media på forhånd, […]

Publisert av
Energi, Fornybar energi, Klima

Bellona mener Regjeringens kraftskatt-forslag er i strid med Grunnloven

Miljøstiftelsen Bellona mener det foreligger store mangler ved Regjeringens forslag i Statsbudsjettet 2023 om økt grunnrenteskatt og innføring av høyprisbidrag for vann og vindkraft. Bellona mener forslaget vil få store konsekvenser for en sentrale aktører i det grønne skiftet, og dermed for Norges muligheter til å oppnå sine klima- og miljømål. Vi finner det oppsiktsvekkende […]

Publisert av