Russland

EU, Russland

Europa fortsetter å kjøpe produkter fra Russlands skitneste selskaper

Da Russland invaderte Ukraina innførte EU tiltak for å redusere handelsforbindelsene med Russland. Ved å forby eller begrense import og eksport av forskjellige varer har eksportvolumet fra Russland til EU fra februar til desember i 2022 falt med 51 % – så det er fortsatt stort potensiale for ytterligere reduksjon i handelen med Russland. De […]