Miljøgifter

Related Project

Giftfritt

Det vi før gravde opp i tønner finner vi nå i produkter vi bruker og omgir oss med hver dag. Bellona tar opp kampen mot miljøgifter, for et giftfritt samfunn.

Ansvarlig for dette fagområdet

Martin Melvær

Martin Sveinssønn Melvær

  • Teamleder, materialer og industri
  • martin@bellona.no
  • +47 452 22 149

Martin er seniorrådgiver innen industri og avfall i Bellona. Han er utdannet sivilingeniør i energi og miljø fra NTNU, og har tidligere 6 års erfaring fra prosjekt- og miljøledelse i bygg- og avfallssektoren. Han har spesialkompetanse innen livsløpsvurderinger (LCA), materialstrømsanalyse (MFA), miljøgifter og materialbruk. Han har siden 2018 jobbet i Bellona med prosjekter innen prosessindustri, batterier, farlig avfall, plast og mineralutvinning.