Miljøgifter

Avfall og gjenvinning, Miljøgifter

Urin dreper fjorden

Urin dreper livet i Oslofjorden. Fisken rømmer og plantene dør. Utslipp av nitrogen fra kloakken er sammen med avrenning fra landbruket hovedårsaken. Manglende rensing av nitrogenutslipp forårsaker store algeoppblomstringer. Nå krangler kommunene rundt Oslofjorden med staten om hvem som skal ta regningen for renseanlegg. – Historien om hvordan Norge har vridd seg unna internasjonale forpliktelser […]

Publisert av

Plast-spisende larver kan være løsningen på plastproblemet

– Det meste av plasten vi bruker i dag er faktisk biologisk nedbrytbar, men det tar lang tid og kun noen få organismer har utviklet evnen til å bryte ned plast. For eksempel finnes det både bakterier og insekter som kan spise og fordøye disse plasttypene ved hjelp av spesielle enzymer, sier professor Gustav Vaaje-Kolstad […]

Publisert av

Vi kan ikke resirkulere oss ut av miljøgift-problemene

Rasmus Hansson i MDG advarer mot en reelt bekymringsverdig situasjon med for dårlig kontroll på miljøgiftene. Samtidig har partiet kjempet imot ethvert forsøk på å sikre løsningene som faktisk får miljøgiftene ut av kretsløpet. Nå må MDG innse at vi ikke kan resirkulere oss bort fra giftproblemene. I Dagsavisen 12. november uttaler Rasmus Hansson at […]

Publisert av