Olje og gass

Olje i nord

Sveisefeil på Castberg blir trolig ikke reparert

Kostnadskutt fører til at Johan Castberg-skipet til Equinor ikke kan operere trygt i Barentshavet. Designfeil, underestimering av slitasje gjennom levetiden og sveisefeil er kritisk for skipet.    Petroleumstilsynet har ført tilsyn med Johan Castberg-skipet som er under bygging i Singapore. I rapporten fremkommer det at Castberg har vesentlig mer sveisefeil enn andre innretninger. Det er […]

Publisert av
Olje i nord

Equinor svartelistet i Singapore

Miljøstiftelsen Bellona sendte i går et nytt varselbrev til Petroleumstilsynet om Equinors utbygging av Johan Castberg ved Sembcorp Mariners verft i Singapore.  Varselet dreier seg om nye utfordringer for Equinor, som har blitt svartelistet av Singapores myndigheter og dermed har store problemer med å få arbeidstillatelser for kritisk personell. Svartelistingen kommer som følge av trakassering […]

Publisert av
Oljeutslipp

Mongstad-funn overgår Miljødirektoratets bekymring

Miljødirektoratet kommer med knusende kritikk av Equinors håndtering av oljelekkasjene på Mongstad-raffineriet. Miljødirektoratet mistenkte at Equinor ikke drev Mongstad-raffineriet på forsvarlig måte. Selskapets egen rapport viste at bekymringen var på sin plass. Oljeraffineriet til Equinor på Mongstad har antakeligvis hatt oljelekkasjer til grunnen i flere tiår. Endringer i anlegget har nå medført at oljen siger […]

Publisert av
Olje og gass

Bellona vil styrke vernetjenesten

Bellona har bedt om at vernetjenesten fristilles fra ordinære arbeidsoppgaver. Økningen i alvorlige hendelser er sjokkerende. Statsråd Henrik Asheim må umiddelbart ta grep for å bedre sikkerheten. Brevet til arbeids- og sosialdepartementet bygger på flere dokumenterte funn hvor oljeselskapene har hindret medvirkningsretten til de ansatte. Etter en høst med avsløringer av store avvik ved tilsyn […]

Publisert av
Olje og gass

Ny turbinbrann for Equinor – store vedlikeholdsutfordringer

Bellona erfarer at ansatte «vasser til knærne i vedlikeholdsoppgaver» på Tjeldbergodden. Ansatte er fortvilet over tilstanden. Bellona mener en stor hendelse kan være nært forestående og krever uavhengig granskning.  – Equinor har igjen en omfattende brann i en turbin, ifølge våre kilder. Det skal ha begynt å brenne i en turbin på turbogenerator knyttet til […]

Publisert av