Samferdsel

Elbiler, Miljøvennlig Transport

Ut mot ny ladestrategi

Bellona, Nelfo og Elektroforeningen vil ha rask utbygging av hurtigladere til elektriske lastebiler – og gjerne med tilhørende batteribanker. De tre organisasjonene mener at regjeringens ladestrategi er for defensiv  til å sikre tilstrekkelig fremdrift i utbyggingen. Det gjelder særlig  ladeinfrastruktur for elektrisk tungtransport. – Regjeringens nye, nasjonale ladestrategi kan forsinke utbyggingen av ladeinfrastruktur for tunge […]

Publisert av

Skipsfarten har store miljøutfordringer – Bellona jobber med løsningene

29. september er FNs internasjonale sjøfartsdag. Formålet med dagen er å sette fokus på viktigheten av trygg, sikker og effektiv skipsfart. Skipsfarten har store miljøutfordringer – og Bellona jobber med løsningene året rundt. Skip er den mest kostnads- og energieffektive måten å transportere varer på over lengre avstander, og derfor fraktes over 90 prosent av […]

Publisert av