Samferdsel

Miljøvennlig Transport

Rapport: Slik kutter vi transportutslippene fra byggenæringen

Klimagassutslippene fra transport i byggenæringen kan reduseres med flere hundre tusen tonn ved hjelp av enkle og kostnadseffektive grep. Det viser en ny rapport som Bellona har utarbeidet sammen med Solar Norge. Elektriske kjøretøy vil på sikt kutte alle direkte utslipp av klimagasser til luft fra transporten, men de reduserer ikke trafikkmengde, kø, veislitasje og […]

Bellonas innspill til klimaplanen – trenger flere gode grep

Regjeringen har lagt frem klimaplan for 2021 til 2030. Bellona har en rekke innspill til klimaplanen og skal delta på høring i Stortinget 2. februar. Bellonas anbefalinger: Legge frem en plan for næringspolitikk som i langt større grad legger til rette for innovasjon på klima- og miljøløsninger. Åpne for at Enova kan gi støtte til […]

Publisert av