Nyheter

Etabler Norsk CO2-gjennvinning – og bygg industri med norske teknologipartnere!

Slik skal det planlagte gasskraftverket på Kårstø sjå ut, om det nokon gong vert bygd.
Naturkraft

Publiseringsdato: 21. august, 2006

Regjeringen har gjennom Soria-Moria erklæringen forpliktet seg til å etablere fangst av CO2 på Naturkrafts gasskraftverk på Kårstø. Bellona presenterer i dag en modell for hvordan Regjeringens engasjement i CO2-fangst bør operasjonaliseres.

– Regjeringen bør snarest etablere Norsk CO2-gjenvinning AS (NOCO2), med en egenkapital på 3- 5 milliarder kroner. Vi mener dette bør komme på plass i forbindelse med statsbudsjettet, sier Frederic Hauge i Bellona.

Selskapets første jobb blir å bygge Norges første anlegg for fangst av CO2 på Kårstø. Naturkrafts gasskraftverk, som skal stå ferdig i 2007, skal i følge Soria Moria-erklæringen ha CO2-rensing innen 2009. Samtidig har Regjeringen ambisjoner om å skape en verdikjede for CO2, der CO2-fangst vil bli lønnsomt fordi CO2 benyttes til meroljeutvinning i oljefelt.

Naturkrafts CO2-utslipp på 1,25 millioner tonn per, er ikke stort nok til å danne grunnlag for en lønnsom verdikjede, slik at fangstanlegget på Kårstø først og fremst må sees som en arena for videreutvikling av teknologier for CO2-rensning. Hvis jeg var styreleder i NOCO2, ville jeg gjort dette til en teknologiinvestering, vel så mye som en investering i et anlegg, sier Hauge. Bellona foreslår at NOCO2 bygger fire mindre renseanlegg i stedet for et stort. De fire renseanleggene skal være basert på fire forskjellige teknologikonsepter, fra forskjellige leverandører. Som motytelse for at leverandørene får sin første bestilling på fangstanlegg, bør NOCO2 gå inn som medeier i teknologien. På denne måten sikrer NOCO2 seg oppsiden i teknologiutvikling, som premie for å være en tidlig bruker.

Markedet for fangstanlegg for CO2 vil være et av de raskest voksende industrielle markedene de neste 50 årene. EU har som mål å fange og deponere til sammen tretti milliarder tonn CO2 innen 2050. Allerede i 2030 skal 150 kullkraftverk med CO2-fangst være på plass. -NOCO2 vil blir starten på et norsk industrielt eventyr, og vil kunne stå for et av de viktigste bidragene til løsningen på klimaproblemet, sier Hauge.