Nyheter

Spennende funn på SFPs pilotanlegg

Sahara Forest Projects pilotanlegg i Qatar viste at det var mulig å dyrke mat i ørkenen, ved hjelp av saltvann, sollys og CO2.
Sahara Forest Projects pilotanlegg i Qatar viste at det var mulig å dyrke mat i ørkenen, ved hjelp av saltvann, sollys og CO2.
Sahara Forest Project

Publiseringsdato: 30. januar, 2014

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

På Sahara Forest Project har det blitt dyrket fram en spesielt hardfør algetype. Den kan være et langt steg mot storskaladyrking av alger.

Et grunnleggende mål for Sahara Forest Project, der Bellona er medeier, er å sette i gang storskaladyrking av alger, for å bruke det til blant annet drivstoff og mat.

Sist sommer ble det gjort en oppdagelse som kan ta prosjektet et langt steg på veien mot suksess: En ny type alge ble oppdaget. Den er langt mer tolerant for mye salt og høy varme enn andre alger.

Den blir nå analysert ved laboratorier ved Duke University. Viser det seg at den også kan vokse raskt, kan den være meget godt egnet til å bli produsert i stor skala mange steder.

– Vi analyserer denne algetypen nå, for å få best mulig forståelse for egenskapene den har. Dette er bare starten, og vi ser fram til å forstå enda mer det neste året, sier Dr. Virginia Corless, som er Science & Development Manager i SFP.

Oppdagelsen har vakt oppsikt internasjonalt, og har blant annet fått bred omtale i Gulf Times. Les mer om saken på Sahara Forest Projects hjemmesider.

Sahara Forest Projects pilotanlegg i Qatar, der algen er dyrket fram, er et samarbeid mellom Yara International ASA, Qatar Fertilizer Company (Qafco) og Sahara Forest Project.