Nyheter

Syv ganger verre enn Tsjernobyl

Publiseringsdato: 25. januar, 2011

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

Ifølge estimater fra Statens strålevern vil en eventuell ulykke ved Sellafield ha syv ganger så store miljøkonsekvenser for Norge som Tsjernobyl-ulykken hadde. – Erik Solheim har til nå ikke gjort jobben sin i denne saken, sier Bellonas Nils Bøhmer.

Norge har til nå brukt 650 millioner kroner på mottiltak etter katastrofen på atomkraftverket i Tsjernobyl i 1986. Men for oss her i Norge kan disse konsekvensene bli bare blåbær sammenliknet med en ulykke ved Sellafield-anlegget i Storbitannia. Da vil vi bli rammet av syv ganger mer radioaktiv forurensing enn vi gjorde etter Tsjernobyl, ifølge en rapport som Statens strålevern presenterer i dag.

Atomfysiker og daglig leder i Bellona Nils Bøhmer mener rapporten må bli en vekker for miljøvernministeren.

– Solheim må våkne

– Rapporten viser med all tydelighet at Sellafield-anlegget utgjør en alvorlig miljøtrussel, også for oss i Norge. Miljøvernminister Erik Solheim har ikke gjort jobben sin i denne saken. Dette er tidspunktet for å våkne, sier Bøhmer.

Han mener innsatsen fra dagens miljøvernminister i denne saken er langt dårligere enn den tidligere miljøvernminister Børge Brende (H) la for dagen.

– Det er divisjonsforskjell mellom det Børge Brende gjorde og Erik Solheims arbeid til nå. Når vi vet at Sellafield ikke skaper mindre problemer nå enn i Brendes periode, er det skuffende.

Statens strålevern tar utgangspunkt i at det skjer en eksplosjon og begynner å brenne ved anlegget. Det medfører, ifølge rapportens scenario, utslipp av 1 prosent av det radioaktive avfallet i de såkalte HAL-tankene (HAL er høyaktivt flytende avfall fra reprosessering av brukt kjernebrensel). Dette blir så spredd med luftstrømmene, og noe av det havner i Norge.

Krever politisk press

– Løsningen på dette problemet finnes: Tankene må tømmes og avfallet omdannes til fast form. Det er dette Solheim nå må på banen og presse Storbritannia til å gjennomføre.

Bøhmer minner om at Storbritannia er i en anstrengende økonomisk situasjon, og frykter at britene kan bli fristet til å kutte i bevilgningene til håndteringen av det radioaktive avfallet.

– Heldigvis unngikk de å kutte i opprydding ved Sellafield i høst, og Erik Solheim må nå gjøre sitt for at det heller ikkje skjer senere.