Nyheter

– Grovt brudd på Stortingets forutsetninger

Nils Bøhmer, atomfysiker og daglig leder i Bellona.
(foto: tone foss aspevoll/bellona)

Publiseringsdato: 30. mai, 2013

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

Forskningsreaktoren i Halden har utført tester for Brasils marine. Arbeidet er et ledd i brasilianernes utvikling av atomubåter. – Dette er soleklart i strid med forutsetningen om at norsk atomforskning kun skal bidra til sikrere drift ved sivile atomkraftverk, sier Bellonas Nils Bøhmer. Institutt for Energiteknikk innrømmer overfor VG Nett at de har begått en tabbe ved å ikke søke om eksportlisens fra Utenriksdepartementet.

Den brasilianske marinen er i ferd med å skaffe seg atomdrevne ubåter, som skal brukes til å forsvare landets ekspanderende interesser til havs. Ifølge den anerkjente avisa O Estado de São Paulo har Haldenreaktoren bidratt med såkalte bestrålingstester, som trengs for å utvikle atombrensel til ubåtene, skriver Ny Tid.

Det har skjedd til tross for at Stortinget senest i fjor slo fast at «Målet for Haldenprosjektet er å gjøre produksjon av kjernekraft sikrere.»

– Å hjelpe Brasil med å utvikle atomdrevne ubåter er uendelig langt unna målet om sikrere drift ved sivile atomkraftverk. Dette er et grovt brudd på det Stortinget har gitt klarsignal til, sier atomfysiker Nils Bøhmer i Bellona.

Det er Institutt for Energiteknikk som eier Haldenreaktoren og driver forskningen der.

– Institutt for energiteknikk skal ikke bidra til at det blir laget militære angrepsvåpen. Vi reagerer med vantro på nyheten om at norsk forskning hjelper Brasil med å utvikle atomubåter, sier Bøhmer.

VG Nett melder torsdag ettermiddag at IFE ikke søkte om eksportlisens fra Utenriksdepartementet til prosjektet.

– Vi har gjort en tabbe. Vi burde ha søkt om eksportlisens da vi inngikk kontrakten med Brasil i 2011, sier Fridtjov Øwre, forskningsdirektør i IFE og toppsjef ved Halden-reaktoren, til VG.

Etter at saken ble kjent gjennom Ny Tid, har det UD imidlertid mottatt en søknad om utførselslisens til Brasil fra IFE.

Stortingsrepresentant reagerer

Laila Gustavsen, stortingsrepresentant for Ap, mener det er hevet over enhver tvil at IFE ifølge det gjeldende regelverket må ha lisens fra UD for å overlevere data fra forskningen sin til Brasil.

– Stortinget har for få år siden bestemt at ikke mare militært materiell, men også tjenester, krever lisens fra myndighetene. Tester som skal hjelpe Brasil til å utvikle atomdrevne ubåter faller utvilsomt inn under disse reglene, og de skal håndheves strengt, sier Gustavsen ifølge VG.

Bøhmer forteller at Bellona vil følge opp denne saken overfor Stortinget.