Nyheter

– Klare faglige svakheter

Nils Bøhmer
Nils Bøhmer
Daniel Sannum Lauten

Publiseringsdato: 30. januar, 2015

Skrevet av: Ellen Viseth

- Ærlig talt er jeg rystet over de faglige svakhetene i denne rapporten, sier Bellonas atomfysiker Nils Bøhmer om regjeringens nye atomrapport.

Det Norske Veritas (DNV) har på oppdrag av regjeringen skrevet to rapporter om hvordan Norge skal håndtere sitt radioaktive avfall fra reaktorene på Kjeller og i Halden. For dette arbeidet har de fått 20 millioner kroner.

– Til tross for den stive prisen, viser DNV en klar mangel på forståelse for disse problemene, sier Bøhmer.

 

Kan ikke bare «sendes ut av landet»

En av «løsningene» som skisseres i rapporten, er å eksportere atomavfallet til reprosessering og utlandet. Etter reprosessering sitter man igjen med uran, plutonium – og store mengder radioaktivt avfall.

– Forutsetningen i rapporten er helt feil. Selv om vi sender avfall til reprosessering i Frankrike eller England, må vi ta det reprosesserte avfallet vårt tilbake og lagre det selv. Det eneste landet som godtar lagring av utenlandsk avfall er Russland. DNV burde vite at det ikke er politisk gangbart å sende Norges avfall dit, sier Bøhmer.

Bellona har lenge kritisert at Norge ikke har en god plan for hva vi skal gjøre med vårt eget radioaktive avfall. Norge bryter sine internasjonale forpliktelser ved å ikke ha slike planer på plass.

 

– Nå må pengene på bordet

Norge har heller ikke satt av penger til å stenge ned Halden-reaktoren på en forsvarlig måte, noe som er antatt å koste 1 milliard kroner. Behandling og lagring av det brukte atombrenslet kommer til å koste minst 1 milliard i tillegg.

– En lang rekke regjeringer har dyttet utfordringene med norsk atomavfall foran seg, og dermed skjult de reelle kostnadene knyttet til atomvirksomheten i Norge. Nå må Monica Mæland skjære gjennom og avgjøre hvordan Norge skal løse sine fremtidige milliardforpliktelser til håndtering av norsk atomavfall.

– En av DNV-rapportene påpeker nettopp manglene på finansiering og ansvarsfordeling når det gjelder dekommisjonering av norske reaktorer. Det er på høy tid at regjeringen tar dette på alvor og legger inn penger i neste statsbudsjett, sier Bøhmer.