Nyheter

Norge og Russland markerer 25 års samarbeid om sikring av radioaktivt avfall

Deltagere fra 25-års jubileet for oppryddingen av Andreyeva Bukta, med Bellonas Alexander Nikitin (nummer fire fra venstre).
Deltagere fra 25-års jubileet for oppryddingen av Andreyeva Bukta, med Bellonas Alexander Nikitin (nummer fire fra venstre).
Nikita Petrov

Publiseringsdato: 18. oktober, 2021

For mer enn to tiår siden initierte Bellona det internasjonale arbeidet med å rydde Andreyeva bukta, som ligger 55 km fra grensen mellom Norge og Russland, for radioaktiv avfall. Bellona har vært en aktiv pådriver i oppryddingsarbeidet.

– Nå er snart denne atomkirkegården endelig historie, forteller Oskar Njaa, leder for Bellonas russlandsarbeid i Norge.

Nordvest Russland var området hvor den fryktede sovjetiske atomflåten lagde en atomsøppeldynge, gjemt bort i militært hemmelighold.

Bellona avslørte at nesten 200 rustende atomubåter med reaktorer ladet med atombrensel lå fortøyd i isvann, sårbare for å kunne synke eller verre. Litt lenger ute fra kysten ble ubåter og atomavfall dumpet av den russiske marinen. I tillegg hopet brukt radioaktivt atombrensel seg opp i lagringstanker og beholdere som stod åpenlyst plassert rundt omkring på militærbaser og skipsverft.

Den sovjetiske nordflåten begynte å bruke atomteknologi på 60-tallet, og siden da ble Andreyeva bukta brukt som lagringsplass for 22.000 brukte atombrenselselementer fra hundrevis av sovjetiske atomubåter. Avfallet var dårlig sikret og intensjonen var at det skulle være midlertidig.

Les mer på Bellona.org