Nyheter

Bellona og E-CO Energi samarbeider for å utvikle miljøriktige energiløsninger

Publiseringsdato: 25. juni, 2003

E-CO Energi har besluttet å videreføre samarbeidet om utveksling av informasjon og kompetanse med Bellona. Sammen skal Bellona og E-CO utvikle miljøriktige prosjekter og sørge for gjennomslag for de rette virkemidler for fornybar energi.

PRESSEMELDING

– Vi tror at sparringen med Bellona vil resultere i konkrete samarbeidsprosjekter. Etter å ha samarbeidet med Bellona de tre siste årene vet vi at organisasjonen sitter på spisskompetanse innenfor våre satsningsområder; energi, miljø og tilgrensende teknologier, sier E-CO Energis informasjonsdirektør Per-Arne Torbjørnsdal.


Et konkret samarbeidsprosjekt gjelder grønne sertifikater. Prinsippet med grønne sertifikater skal i nærmeste fremtid forankres politisk og utformes konkret. Det rammeverket myndighetene legger opp til på dette området vil legge viktige føringer for E-CO og Bellonas samarbeid når det gjelder nye fornybare energikilder. E-CO Energis datterselskap E-CO Tech leverer rådgivningstjenester der alle energibærere benyttes.


– Bellona har arbeidet lenge med ulike fornybare energikilder og har en unik tilgang til informasjon om ny teknologi. Kombinert med E-CO Techs kompetanse og erfaring håper vi at dette vil føre til interessante samarbeidsprosjekter og nye forretningskonsepter, fortsetter Torbjørnsdal.


– Vi er virkelig stolte av at E-CO som Norges nest største kraftprodusent velger å fornye samarbeidet med Bellona. Selskapet har et betydelig energifaglig miljø med bred erfaring i utnyttelsen av fornybare energikilder og energiøkonomisering og ønsker dessuten å satse aktivt på forretningsutvikling innenfor våre interessefelter. Med den positive erfaring vi har fra samarbeidet med E-CO ligger forholdene til rette for et videre langsiktig og målrettet samarbeid, sier Bellona-leder Frederic Hauge.
Kontaktpersoner:


Per-Arne Torbjørnsdal, Informasjonsdirektør E-CO Energi, 916 08 196

Per Morten Torvildsen, Direktør for forretningsutvikling E-CO Energi, 911 74 030

Frederic Hauge, Leder i Bellona, 900 37 543