Nyheter

Utraderer Norges fornybarsatsning

Vindmølle i Russland
Vindmølle i Russland
Bellona

Publiseringsdato: 15. april, 2016

Skrevet av: Agnes Árnadóttir

Regjeringen fjerner støtte til fornybar energi.

Regjeringen varsler i Energimeldingen at de skal avvikle ordningen med grønne sertifikater – uten å introdusere nye virkemidler.

– Jeg forstår ikke hva de tenker med. Energimarkedet er i rivende utvikling, og nå starter jobben med å fjerne alt som er fossilt og få samfunnet over på ren energi. Nettopp da fjerner regjeringen alle subsidier til fornybar energi, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

– De grønne sertifikatene har virket: Vi har fått masse ny, grønn energi i Norge og Sverige. Nå skal vi skal få biler, busser, båter, ferger og byggeplasser over fra diesel til strøm. I tillegg planlegges det hydrogenproduksjon og nye datasentre. Da trenger vi god tilgang på ren energi til en god pris, sier Hauge.

Han minner også om at det skal bygges to kraftkabler til Europa, samt at Sverige ønsker å legge ned sine gamle atomkraftverk.

– Da er det kjempeviktig at vi har ren, norsk kraft å forsyne både oss selv og nabolandene med. Dette forslaget kommer vi til å kjempe knallhardt imot, sier Bellona-lederen.

– Vi er det eneste landet i verden som snakker om overskudd på ren kraft som et problem! Det er ikke et problem, men en stor mulighet. Norge har et unikt utgangspunkt for å erstatte fossile energi med ren strøm, og skape ny grønn industri, sier Hauge.

– Dersom Tord Lien gjennomfører dette, blir han den ministeren som sier at Norge ikke skal ta hensyn til EUs fornybardirektiv. Lien sier ingenting om hvordan Norge skal få til fornybarutbygging mellom 2020 og 2030. Det må vi ha klart for oss for å få en avtale med EU, slik regjeringen vil. EU krever en økning på 27 prosent i fornybarproduksjonen, det må også Norge forholde seg til, påpeker Hauge.

– Dersom Tord Lien virkelig var opptatt av å kutte energisubsidier, burde han starte med de 21 milliardene staten hvert år gir til oljenæringen, sier Hauge.